Průmysl

Jitex posiluje procesy řízení

Jitex Písek a.s., největší výrobce pleteného vrchního ošacení a pleteného prádla v ČR, začal využívat nový manažerský informační systém, který navrhla a implementovala firma Adastra. Informační systém má podstatně zrychlit a zlepšit procesy řízení hlavně v oblasti finančního controllingu, řízení pohledávek a prodejů.

„Přínosy nového systému se projevily okamžitě, například ve zlepšení platební kázně odběratelů a diferencovaném přístupu k řízení pohledávek podle historie vztahu s odběrateli,“ řekl ing. Jan Roušal, finanční ředitel firmy Jitex. „Adastra jako dodavatel systému se osvědčila skvěle, oceňovali jsme nejen odbornou erudici jejích konzultantů, ale také kvalitní projektové řízení.“

Jitex pro dořešení své akcionářské struktury směřuje ke změnám v řízení a struktuře dosavadních podnikatelských procesů, jenž by měly napomoci k nalezení strategických obchodních partnerů ve variantním majetkovém či produkčním uspořádání, tak aby se dosáhlo maximálních efektů z fungování vloženého majetku.

Z tohoto důvodu byla klíčovým požadavkem na manažerský informační systém nejen jeho funkčnost, ale také flexibilita. Management Jitexu si chtěl ponechat možnost systém v budoucnu pružně měnit v závislosti na možných změnách strategie.

Realizace manažerského informačního systému s datovým skladem trvala pouze 5 měsíců. Systém pokrývá oblasti finančního controllingu, salda a prodeje. Je vybudován na platformě Microsoft SQL 2000 a integrovaného nástroje Microsoft Analysis Services, klientské prostředí pro analýzy a reporting je realizováno technologií ProClarity.

Čtěte také

Žaluzie, rolety, markýzy
Rolety, markýzy, žaluzie a další stínění dodá www.climastyl.cz!