Komunikace

Nový projekt sekce digitální komunikace POPAI CE pro širší popularizaci digital signage a lepší info

Systémy digital signage jsou celosvětově vnímány a uznávány jako moderní prostředky nabízející nové možnosti účinné komunikace informací, služeb, značky. Přestože se tento trend v odvětví marketingové komunikace výrazně rozvíjí i u nás, provozovatelé digitálních médií upozorňují na skutečnost, že i přes zvyšující se počet projektů digital signage na našem trhu chybí informace o těchto projektech. Stává se, že majitelé sítí a zadavatelé reklamy včetně mediálních agentur o nich nevědí, nemají přehled o jejich rozsahu, o jejich fungování ani o výhodách, které digitální média poskytují. Proto v důsledku nedostatečné informovanosti dosud zadavatelé často přistupují k projektům digital signage u nás dosti konzervativně.

Asociace POPAI CE v rámci svého programu pro digitální komunikaci podporuje širší popularizaci oboru digital signage a její aktivity směřují ke zlepšení informovanosti zadavatelů o benefitech digitálních médií a k lepší komunikaci zadavatelů s provozovateli těchto komunikačních prostředků.

Jedním z nových projektů POPAI CE je ucelený seznam funkčních systémů digital signage na našem území, který poskytuje aktuální přehled o rozsahu fungování projektů DS u nás. Tento seznam obsahuje informace o jednotlivých provozovatelích, lokalitách, kde jsou systémy umístěny, zahrnuje charakteristiku systémů včetně specifikace celkového počtu zobrazovačů a počtu lokalit.

Smyslem tohoto materiálu je poskytnout zadavatelům reklamy komplexní přehled o současné situaci a šíři využití prostředků digitální komunikace na našem trhu. Projekt tak podpoří pozitivní přístup majitelů prodejních míst a zadavatelů k systémům digital signage a jejich rozhodnutí více a lépe využívat tyto prostředky pro jejich komunikaci se spotřebiteli.

Dle údajů uvedených v seznamu funguje u nás v současnosti více jak 100 systémů digital signage. Tyto systémy představují celkem téměř 5.400 zobrazovačů, které jsou umístěny ve zhruba 2000 lokalitách.
Mezi digitálními systémy aktuálně fungujícími na našem trhu patří sítě obrazovek umístěných v nákupních a zákaznických centrech, v pasážích obchodních center, v restauracích, na čerpacích stanicích, v kadeřnických salonech, v čekárnách zdravotnických zařízení, v lékárnách, v letištních halách a v dalších místech s vysokou koncentrací lidí, kde lze prostřednictvím digitálních médií cíleně oslovit spotřebitele.

Seznam systémů digital signage pod hlavičkou POPAI CE bude průběžně aktualizován ve spolupráci se členy sekce a dalšími spolupracujícími subjekty a bude dále využit pro prezentace majitelů a provozovatelů DS při jednání se zadavateli.

-red-

Čtěte také