Výzkum trhu

Amerika se stala zemí s nejlepší celosvětovou reputací

Z celosvětového průzkumu uskutečněného GfK Roper Public Affairs & Media, která je divizí společnosti GfK Custom Research North America, vyplývá, že obyvatelé považují USA za stát s nejlepší reputací. Index pro rok 2009 s oficiálním názvem „Anholt-GfK Roper Nation Brands IndexSM (NBI)“ měří reputaci 50 zemí na globální bázi a jeho výsledky ukazují, že Spojené státy se letos staly celkově nejlépe vnímanou zemí, neboli zemí s nejlepší „značkou“, a polepšily si tak oproti minulému roku o sedm příček.

„Jedná se o skutečně pozoruhodný jev. Během své dlouholeté kariéry v oblasti průzkumu reputace jednotlivých národů jsem ještě nikdy nezažil, že by renomé některé země zaznamenalo tak dramatickou změnu, jak jsme tomu v tomto roce svědky u Spojených států,“ vysvětluje Simon Anholt, zakladatel NBI a nezávislý poradce pracující pro více než deset vlád po celém světě.

„Spojeným státům se podařilo získat významnou pozici i navzdory současné složité ekonomické situaci. Výsledky ukazují, že nová Obamova administrativa se setkala v zahraničí s dobrou odezvou a volba prezidenta Obamy pomohla Spojeným státům získat reputaci jedné z nejobdivovanějších zemí světa.“

„Pozitivnější vnímání USA se netýká pouze americké vlády, ale i zdejších obyvatel, kultury a turistického ruchu,“ dodává Xiaoyan Zhao, senior viceprezident a vedoucí NBI studie uskutečněné divizí GfK Roper Public Affairs & Media. „Během dvou po sobě jdoucích let se pověst zemí většinou nějak zásadně nemění, Spojené státy se v tomto případě tudíž vzepřely danému trendu. USA a další světové velmoci by nyní měly využít situaci a kout železo dokud je žhavé. Měly by se zaměřit na rozvoj příhodných taktik a komunikačních strategií, aby přitáhly do svých zemí obchod, finanční investory a turisty, a tím i zlepšily stav domácí ekonomiky a celosvětově pozdvihly svou důvěryhodnost.“

NBI index vychází z globálního průzkumu, ve kterém respondenti z 20 rozvinutých a rozvíjejících se zemí ohodnocují každý národ v šesti kategoriích: export, vláda, kultura, obyvatelé, turistický ruch a přistěhovalectví/investice. Umístnění jednotlivých zemí v indexu NBI vychází z průměru, jenž se počítá z celkového počtu bodů, který daná země dosáhla ve všech šesti kategoriích.

Když se podíváme na zbylá umístnění, zjistíme, že ve většině případů zaujaly přední místa stejné země jako v roce 2008, jen se jejich umístnění někdy trochu posunulo. Francie se opět umístnila na druhém místě, zatímco Německo se propadlo na třetí a Velká Británie na čtvrtou příčku. Stejně jako v roce 2008 je Japonsko i nyní na pátém místě a také Itálie si udržela šestou příčku. Kanada však oproti roku 2008 celkově oslabila a propadla se ze čtvrtého místa na letošní sedmé. Do desítky nejlepších patří ještě Švýcarsko, Austrálie, Španělsko a Švédsko.

Významný posun v celkovém hodnocení vidíme i u několika rozvojových zemí, jako například u Číny, která se oproti loňskému roku vyšplhala o několik příček na letošní 22. místo. Letošní studie NBI zároveň obsahovala otázky týkající se vlivu globální ekonomické krize na názory respondentů a na jejich vnímání sledovaných států. Nejvýznamnější závěry týkající se této oblasti budou zveřejněny koncem podzimu 2009.

Čtěte také