Výzkum trhu

Evropští spotřebitelé se během krize uchylují k různým úsporným opatřením

Společnost GfK uskutečnila šetření, které mapuje úsporná opatření, k nimž se evropští spotřebitelé uchylují v dobách současné ekonomické krize. Zatímco spotřebitelé v Německu, Velké Británii, Francii a Rakousku omezují výdaje v mnoha oblastech, španělské a polské respondenty naopak potřeba úsporných opatření výrazně neznepokojuje. V těchto dvou zemích téměř jeden ze tří respondentů uvedl, že žádným způsobem neomezuje výdaje své domácnosti.

Různé země, různá úsporná opatření

Více než čtyři z deseti německých, nizozemských a rakouských spotřebitelů se snaží šeřit vyhledáváním nejlevnějších potravin a nápojů. Respondenti z Ruska (49 %) a Itálie (43 %) naopak šetří na oblečení a obuvi. Méně časté stravování v pohostinských zařízeních a restauracích patří k dalším způsobům omezování denních výdajů. Tímto způsobem vylepšují rozpočet svých domácností hlavně obyvatelé Německa (48 %), Francie (45 %), Rakouska (41 %) a Itálie (42 %).

K odkladu větších nákupů (např. automobilů či praček) se uchylují hlavně spotřebitelé v Rusku (45 %) a Německu (42 %). Ušetřit se dá i tím, že si odpustíme návštěvu pohostinského zařízení nebo kavárny; čtyři z deseti francouzských a německých respondentů se vyjádřili, že právě takto omezují své denní výdaje. Respondenti z Francie a Německa také často snižují domácí výdaje tím, že se zřeknou návštěvy kina či koncertu. Téměř jeden ze tří spotřebitelů v Německu, Rakousku, Francii, Nizozemsku a Velké Británii se snaží ušetřit na dovolených.

Téměř 40 % britských a 27 % nizozemských respondentů odpovědělo, že šetří pomocí snižování výdajů za topení a klimatizaci. Sehnat nejlevnější jízdenky na vlak a letenky se snaží více než jeden respondent ze čtyř ve Velké Británii, Německu a Rakousku.

Následující seznam 3 nejrozšířenějších způsobů snižování nákladů jsme sestavili tak, že jsme se spotřebitelů v evropských zemích zeptali, kterou z předložených úsporných možností upřednostňují:

1. nákup nejlevnějších potravin a nápojů;
2. odkládání větších nákupů, například automobilů či praček;
3. omezení návštěv kaváren, pohostinských zařízení a barů.

Ženy jsou často šetrnější než muži

Evropské ženy celkově šetří více než muži, a to hlavně na potravinách a nápojích (42 % oproti 34 %) a oděvech a obuvi (43 % oproti 36 %). Také si méně často kupují noviny a časopisy (24 % oproti 18 %).

Evropské příslušnice střední třídy šetří převážně na potravinách a nápojích (48 %), omezují výdaje za oděvy a obuv (47 %) a zároveň méně navštěvují kavárny (43 %), restaurace (46 %) a kina (45 %). O poznání méně sledují své výdaje starší evropské příslušnice střední třídy. Tato skupina spotřebitelek se snaží znatelně ušetřit pouze v případě potravin a nápojů (37 %) a obuvi a oděvů (40 %).

Čtěte také

Žaluzie, rolety, markýzy
Rolety, markýzy, žaluzie a další stínění dodá www.climastyl.cz!