Průmysl

Dokonale padne: recyklované oblečení ve zcela novém Fordu Focus

Zcela nový Ford Focus, který se již v prvních měsících roku 2011 začne prodávat v Evropě a v Severní Americe, využívá recyklovaného bavlněného zboží například ve výztuhách podlahových koberců nebo v prvcích akustické izolace interiéru. Aplikace materiálů šetrných k životnímu prostředí, mezi něž patří i recyklovaný textil, je součástí promyšlené ekologické strategie společnosti Ford.

„Ford neustále hledá ekologicky šetrnější alternativy,“ říká Carrie Majeske, Product Sustainability Manager. „Jedním z našich hlavních cílů je využívat více recyklovaných či obnovitelných materiálů, ale bez kompromisů ve kvalitě nebo trvanlivosti. Díky recyklaci nekončí tolik odpadu na skládkách a nedochází k takovému vytěžování přírodních zdrojů.“

Ford zformuloval svoje zásady nakládání s materiály do hesla „reduce, reuse and recycle“, tedy „omezovat (materiálovou náročnost), opětovně používat a recyklovat“. Jedná se o součást široké globální strategie udržitelného rozvoje, která směřuje ke snižování negativních vlivů na životní prostředí při současném urychlení vývoje úsporných technologií.

V minulých letech se Ford zaměřil na zvyšování podílu nekovových recyklovaných materiálů a látek biologického původu. Například pěna výplní sedadel se vyrábí ze sóji, ve spodní části vozů se objevují díly z recyklované pryskyřice, potahy sedadel jsou částečně vyrobeny z recyklované příze a jinde v interiéru se uplatnila přírodní textilní vlákna.

-red-

Čtěte také