banner_left
Internet

Internetová reklama hlásí 7,7 mld. korun za loňský rok

Internet za rok 2010 inkasoval celkem 7,7 miliard korun od domácích zadavatelů reklamy. Pro rok 2011 pak provozovatelé internetových médií odhadují meziroční růst 24 %. V rámci plošné (display) reklamy inzerenti v loňském roce investovali do internetu přes 4,5 mld. Kč a v reklamě v katalozích to bylo 985 mil. Kč v ceníkových (tzv. gross) cenách. V PPC systémech (pay-per-click, výkonnostní reklama) inzerenti utratili téměř 2,2 mld. Kč v reálných (tzv. net net) cenách. Podíl internetu jako mediatypu tak dosáhl téměř 13 % na celkových investicích do reklamy za rok 2010 u nás a je na třetím místě za televizí a tiskem. Vyplývá to z průzkumu realizovaného nezávislou výzkumnou agenturou Factum Invenio (FI) pro Sdružení pro internetovou reklamu (SPIR).

Většinu zaujímá plošná inzerce, která je u zadavatelů, alespoň podle ceníkových cen, stále na prvním místě. Podle odhadů členů SPIRu se opět ani letos podíl jednotlivých forem inzerce významně měnit nebude. Absolutní výkony jednotlivých typů inzerce a jejich rozložení v loňském roce 2010 včetně odhadu pro letošní rok jsou vidět v grafech č. 1, č. 2 a tabulce č. 1.

Celkový inzertní výkon za loňský rok se skládá z částek měřených projektem AdMonitoring, jenž registruje kampaně plošné inzerce (tzv. display reklamy) ve standardních formátech. Výkony dalších forem internetové reklamy – nestandardní display reklamy, PPC reklamy (search a kontext) a reklamy v katalozích (directories), vznikly na základě deklarovaných výkonů jednotlivých poskytovatelů obsahu, agentur a provozovatelů PPC systémů v režii výzkumné agentury Factum Invenio. SPIR od loňských inzertních odhadů používá pro výpočet výkonu PPC reklamy v ČR samostatnou metodiku.

Meziroční očekávané tempo růstu podle typu inzerce je vidět v grafu č. 3. Očekává se, že letos nejvíce poroste nestandardní reklama, která v loňském roce proti předpokladu mírně poklesla. Porovnání proinzerovaných absolutních částek podle typu inzerce v roce 2009, 20l0 a odhadovaném letošním roce je znázorněno v grafu č. 4. V loňském roce mírně klesl podíl standardní display reklamy z 57 % na 54 % a naopak stoupl podíl PPC reklamy z 25 % na 28 %, jak ukazuje graf č. 5. Reálný meziroční růst 20,5 % celkových výdajů do internetové reklamy v roce 2010 předčil očekávání, neboť vloni dotazovaní odhadovali růst jen 17,7 %. Pro letošní rok je odhadován opět růst celkových výdajů, a to ve výši 24 %, jak ukazuje graf č. 6.

Porovnáme-li inzertní výkony internetu s výkony ostatních médií (graf č. 7 a tabulka č. 2, v ceníkových, tzv. gross cenách, bez nadační a vlastní inzerce) za předcházející rok, které pocházejí z monitoringu inzertních výkonů společnosti Kantar Media a.s., pak internet jako mediatyp zaujal se 7,7 miliardami korun třetí příčku za televizí a tiskem. Ostatní média jako jsou např. rozhlas, outdoor nebo kina jej teprve následují. Celkový podíl internetu na všech reklamních výdajích dosáhl v loňském roce téměř 13 %, což je o 3 procentní body větší podíl oproti předcházejícímu roku 2009. Stejný podíl internetu vychází i podle monitoringu inzertních výkonů společnosti Admosphere s.r.o., která letos poprvé publikovala data za celý trh podle jednotlivých médiatypů za rok 2010.

„Ze statistik a srovnání je evidentní, že internet si ze všech mediatypů dokáže prakticky jako jediný udržet výraznou dynamiku rozvoje. Čísla popisující reklamní trh tak jen potvrzují, jak dramaticky se proměňují preference uživatelů a také inzertní preference zadavatelů. Tento trend by měl nadále pokračovat“, komentuje výsledky dotazování předseda SPIR Ján Simkanič.

Popis metodiky:
Zpracováním výsledků byla v zájmu objektivity a ochrany citlivých údajů pověřena agentura Factum Invenio. Šetření proběhlo v lednu a v únoru 2011, opíralo se tak o aktuální celoroční uzávěrky jednotlivých subjektů. Z oslovených 46 významných reklamních médií se aktivně zapojilo 26 (57 % návratnost). S použitím údajů z projektu AdMonitoring se podařilo získat data celkem za 31 médií. Pro získání částek za jednotlivé PPC systémy bylo osloveno 5 provozovatelů PPC systémů a celkem 47 agentur (mediální, specializované SEM, webdevelopment). Aktivně se zapojili 3 provozovatelé PPC systémů a dále 29 agentur, což znamená návratnost 60 % u PPC systémů a 60 % u agentur. Návratnost nad 50 % u médií, PPC systémů i agentur je pro takový typ šetření nebývale vysoká. Důležité navíc je, že právě společnosti, jejichž obrat zaujímá dominantní podíl, většinou aktivně přispěly. Také díky tomu lze považovat prezentované výsledky za věrohodné. Subjekty, které se šetření nezúčastnily, jsou zahrnuty v agregovaných datech.

-red-

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *