Komunikace

Ateliéry Bonton Zlín povedou s agenturou FACE UP kampaň za klasický filmový pás

Filmová a produkční společnost Ateliéry Bonton Zlín a.s. navázala spolupráci s komunikační agenturou FACE UP. Cílem je zejména zvýšit povědomí odborné veřejnosti o unikátní technologii PIQL.

Tato technologie umožňuje archivaci datových a obrazových souborů na filmový pás, jenž je z hlediska dlouhodobého uchování informace považován za zdaleka nejstabilnější nosič.

„V době, kdy celý svět digitalizuje a denně produkuje obrovské množství nových digitálních dat, je poněkud upozaďována skutečnost, že všechny digitální nosiče, které využíváme, mají velmi omezenou životnost. Na rozdíl od filmového materiálu, jehož očekávaná životnost je až 500 let,“ říká Katarína Morvai, ředitelka společnosti Ateliéry Bonton Zlín a.s. „Technologie PIQL umožňuje velmi efektivní a bezpečnou archivaci digitálních dat na filmový materiál.“ Cílem celosvětové sítě partnerů poskytujících službu PIQL je poskytnout toto unikátní řešení vládním organizacím, subjektům státní správy, kulturním institucím, velkým i malým vlastníkům digitálních dat, která vyžadují dlouhodobou archivaci.

Podstatou PR komunikace bude zvýšit povědomí o technologii PIQL, držitelem jejíž licence jsou právě Ateliéry Bonton Zlín a.s., a to nikoliv jen na úrovni komunikace o jejím principu a možnostech, ale také z hlediska nastolení celospolečenského tématu, kterým je uchovávání námi produkovaných a nashromážděných dat pro příští generace.

„Západní civilizace uchovává veškerá data v digitální podobě, ale přitom stále není dořešená životnost těchto formátů. A navíc si poslední dobou i odborná veřejnost uvědomuje, že online světu jednou, při našem masivním vytváření obsahu, dojdou kapacity,“ doplňuje David Laňka, PR Director agentury FACE UP.

Součástí kampaně bude i komunikace směřovaná na filmové producenty s cílem archivovat filmové projekty, natáčené na digitální technologie, na filmové master kopie, jak je tomu běžné nejen v USA, ale i v zemích západní Evropy. „Filmová produkce je jedním z kulturních odkazů, které vytváříme, a je proto důležité, aby byla uchována na takovém nosiči, který zaručí její zachování pro budoucí generace,“ vysvětluje Katarína Morvai.

Čtěte také

Žaluzie, rolety, markýzy
Rolety, markýzy, žaluzie a další stínění dodá www.climastyl.cz!