Dušan Belko

Autor je spolupracovníkem Marketingových novin.
Absolvoval obor marketingová komunikace na FMK Trnava SVK a nyní studuje Fakultu sociálních věd Karlovy university v Praze, obor mediální a komunikační studie. Má praxi v oblasti marketingového výzkumu a marketingové komunikace.

E-mail:
dusanbelko@seznam.cz

Management
Komunikace