Dušan Belko

Autor je spolupracovníkem Marketingových novin.
Absolvoval obor marketingová komunikace na FMK Trnava SVK a nyní studuje Fakultu sociálních věd Karlovy university v Praze, obor mediální a komunikační studie. Má praxi v oblasti marketingového výzkumu a marketingové komunikace.

E-mail:
dusanbelko@seznam.cz

Marketing
Public relations

Kreativní Public Relations

Pod tímto názvem se uskutečnil odborný seminář organizovaný společností top vison. Byl zaměřen na osvojení si kreativního přístupu a využívaní veškerých dostupných komunikačních kanálů a technických vymožeností za účelem Celý příspěvek →

Diskuse
Komunikace

Prospekt jako médium

Hranice mezi nadlinkovými a podlikovými komunikačními aktivitami se stírají. Výrobci nebo distributoři investují stále více prostředků do netradičních médií, jakým může být například prospekt nebo-li leták. Celý příspěvek →

Management
Komunikace

Mediální plánování

Máte zájem pracovat v reklamě? Nebo již pracujete a nevíte o čem mluví vaši obchodní partneři či kolegové? Co znamená ta či ona zkratka? Ztrácíte se? Nevěšte hlavu! Připravili jsme pro Vás krátký seznam nejčastěji používaných Celý příspěvek →

Branding

GE Capital se mění na GE Money

Finanční divize GE buduje novou nadnárodní identitu svých aktivit. V globálním měřítku se mění jak obchodní jméno společnosti tak logo společnosti. Finanční skupina GE se pro tvorbu globální corporate identity rozhodla z důvodu celkové Celý příspěvek →

Výzkum trhu

Marketingový výzkum v kostce

Marketingový výzkum dnes na trhu potřebuje každý subjekt, ne jenom nadnárodní společnosti. Spoléhat se na intuici, zkušenosti či znalosti o trhu se v době přebytku nabídky nad poptávkou a neustálého boje o zákazníky s konkurencí nevyplácí. Celý příspěvek →

Marketing

Pohled odjinud

Pod tímto názvem se uskutečnil seminář společnosti Dimar, který byl zaměřen na prezentaci Oční kamery. Firma Dimar nabízí svým klientům skutečně pohled odjinud. Tvůrci reklamních nosičů či zadavatelé mají prostřednictvím tohoto Celý příspěvek →

Internet
Internet
Teorie marketingu
Teorie marketingu
Výzkum trhu

Media Project

Výzkum pod názvem Media Project poskytuje data o čtenosti printů a poslechovosti rozhlasu v ČR, které jsou členěny dle zaměření a dosahu/pokrytí, a dle regiónu a titulů. Výzkum je realizován podledle zadání SKMO (Sdružení komunikačních Celý příspěvek →