Marketing

Elektromobily nejsou na pořadu dne, hitem následujících let bude připojení aut k internetu

Respondenti již 13. ročníku celosvětového průzkumu Global Automotive Executive Survey 2012, který mezi vedoucími pracovníky v automobilovém průmyslu provedla celosvětová síť poradenských společností KPMG, jsou v otázce elektromobility skeptičtí a nedomnívají se, že by měl prodej aut na elektrický pohon v následujících letech dosáhnout významného podílu. Naděje vkládají spíše do konceptů tzv. městských aut a také městské mobility – jen v zemích BRIC by měl za 15 let počet potenciálních zájemců o služby mobility přesáhnout 100 milionů. Služby mobility jsou úzce spjaty s dalším trendem, jímž je připojení aut k internetu a s ním související nové služby.

O elektromobilech se hodně mluví, na silnicích je ale nepotkáte

„Spíše než autům poháněným elektrickými bateriemi se v delším časovém horizontu připisuje větší potenciál vozidlům na palivové články, a to zejména v zemích BRIC. V nejbližší budoucnosti ale budou mezi novými technologiemi stále převažovat zejména auta na hybridní pohon,“ komentuje výsledky průzkumu Jan Linhart, Partner odpovědný za služby pro automobilový průmysl, KPMG Česká republika.

Přestože mezi jednotlivými technologiemi elektrického pohonu neexistuje jasný vítěz, očekává se, že prodeje hybridů budou v příštích 13 letech několikanásobně převyšovat prodeje aut poháněných bateriemi. Dle průzkumu budou pravděpodobně nejžádanější plnohodnotné a tzv. plug-in hybridy a vozidla na palivové články.

Auta městům na míru

Přesně polovina všech dotázaných se domnívá, že na design a užívání vozidel bude mít vliv zejména městské plánování. Tento názor nejvýrazněji zazněl od respondentů z Japonska (69 procent) a z USA (60 procent).

„Je překvapivé, že je tento pohled více rozšířen na americkém kontinentu a v regionu Asie a Pacifiku než v západní Evropě, kde je velmi vysoká hustota osídlení. Například v Německu tento názor sdílelo pouhých 38 procent dotázaných. Svědčí to o tom, že němečtí zákazníci budou zřejmě potřebovat více času, než změní své nákupní zvyklosti,“ domnívá se Jan Linhart.

Čas na změnu – přichází služby mobility

Už v roce 2009 převýšil počet obyvatel měst celosvětově počet lidí žijících na venkově a dle předpovědi OSN bude do roku 2050 v městských oblastech žít téměř 70 procent světové populace.

„Bylo by bláhové domnívat se, že se takto dynamické sociokulturní změny nedotknou automobilové produkce. Řešením prostorových, ekologických, ale i sociálních problémů spojených s rostoucí urbanizací by se tak měly stát služby mobility,” myslí si Jan Linhart.

Termínem služby mobility se v automobilovém průmyslu označují nově vznikající obchodní modely, u nichž jeden či více poskytovatelů nabízí zákazníkům komplexní dopravní řešení. Ta mohou zahrnovat například krátkodobý pronájem auta nebo využití různých způsobů přepravy s cílem přemístit zákazníka z bodu A do bodu B co nejefektivněji a nejúčelněji.

Zejména pro mladší generaci není vlastnictví auta zásadně důležité. Automobil pro ni není vyjádřením sociálního postavení, ale pouze nástrojem k přepravě. Ve světle tohoto trendu je tedy možné akceptovat i velmi překvapivý závěr, k němuž průzkum dospěl v USA: hlavním poskytovatelem služeb mobility by měly být firmy působící ve veřejné dopravě. V Evropě se naopak předpokládá dominantní úloha automobilek a celosvětově je nejočekávanějším modelem společná aliance poskytovatelů z různých oborů.

Chytrá auta zítřka budou on-line

63 procent účastníků průzkumu očekává užší spolupráci či aliance automobilového průmyslu se sektory telekomunikací, IT, médií a zábavy. Výrobci automobilů tak spolu s IT společnostmi začínají zkoumat možnosti, jež nabízí připojení aut k internetu.

„Nejde přitom o pouhé internetové připojení – to má smysl pouze v kombinaci s návaznými službami. Logicky se nabízí prohloubení služeb poskytování dopravních informací a navigačních služeb, následuje připojení aut k servisním střediskům. Dalším krokem může být propojení jednotlivých aut navzájem, což bude mít význam v otázkách bezpečnosti. Je zřejmé, že půjde o celou škálu řešení z různých oborů. Proto také nepřekvapí, že si respondenti zatím nejsou jisti tím, kdo bude mít v této oblasti hlavní roli, a komu tedy poplynou značné příjmy z nových produktů,“ uzavírá Jan Linhart.

Čtěte také