Služby

SIMAR kontroluje kvalitu terénního výzkumu v členských agenturách

Sdružení agentur pro výzkum trhu a veřejného mínění SIMAR zkontrolovalo loni ve 13 členských agenturách celkem 26 dokončených výzkumů. Kontroly byly zaměřeny na dodržování schválených kvalitativních standardů při sběru dat a výběru respondentů, dodržování velikosti vzorku a cílové skupiny dotázaných, na práci tazatelů a jejich kontrolu agenturou, případně způsobu pořizování dat a jeho kontrolu.

Kontroly prokázaly, že „simarovské“ agentury dodržují standardy a kodexy VT, tedy že pracují kvalitně a nedopouštějí se zásadních prohřešků, což potvrzují přímo i vyjádření zadavatelů kontrolovaných výzkumů. Zjištěná pochybení současně vedla k tomu, že byly zpřesněny platné kvalitativní standardy SIMARu, v nichž po jejich letošní novelizaci je již přímo uvedeno, jak je možno kontrolovat dodržování standardu.

Ředitelé se dohodli na zpřesnění pravidel kontrol pro rok 2012 a hlavně na způsobu zveřejňování výsledků kontrol. Nadále bude uváděno, která agentura byla kontrolována, zjištěná pochybení a každý měsíc vyjde tisková zpráva o provedených kontrolách. Koncem roku bude vydána souhrnná hodnotící zpráva.

O komerčně pojaté kontroly mohou požádat SIMAR zadavatelé výzkumu, ale i nečlenské výzkumné agentury, které tak obdrží ohodnocení terénní části konkrétního kontrolovaného výzkumu.

Ing.JUDr. Stanislav Zahradníček
výkonný ředitel

Čtěte také