Marketing

Marketing Management 2003: 4.ročník se věnuje příležitostem souvisejícím se vstupem ČR do EU

Mezinárodní marketingový kongres Marketing Management, pořádaný CIMA – Českým institutem pro marketing a poradenskou firmou INCOMA Consult, vstupuje do svého 4.ročníku. Výroční setkání top managerů, marketingových ředitelů a ostatních marketingových profesionálů ze všech odvětví národního hospodářství ČR a dalších reformních zemí se uskuteční 3.6.2003 v TOP hotelu Praha. Po předchozích 3 úspěšných ročnících, zaměřených na hledání rovnováhy mezi globálním a lokálním (2000), zvyšování loajality zákazníků (2001) a efektivní marketing (2002), se letošní kongres věnuje dalšímu zásadnímu tématu: „marketingu pro půl miliardy spotřebitelů“ čili příležitostem, vyplývajícím z rozšíření Evropské unie.

Téma letošního kongresu bylo zvoleno na základě výsledků diskuse programového výboru, které se zúčastnily přední osobnosti teorie i praxe českého marketingu. Významným vodítkem této diskuse byly poznatky, získané z výzkumu názorů účastníků loňského kongresu. Ten ukázal, že podpora vstupu ČR do EU je v této specifické cílové skupině extrémně vysoká (se vstupem vyjádřilo souhlas 92% respondentů). Kongres se proto nebude zabývat otázkou, zda do EU vstupovat či ne, ale jak co nejlépe a co nejdříve využít příležitostí na nově se otevírajícím trhu s téměř půl miliardou spotřebitelů.

Program je koncipován tak, aby v něm byli vyváženě zastoupeni manažeři domácích a mezinárodních firem a institucí. Evropský rozměr kongresu je mimo jiné zvýrazněn tím, že jej zahájí Louis Delcart, prezident EMC – Evropské marketingové konfederace. Charakteristiku jednotného evropského trhu podá Mark Hofmans, ředitel bruselské reprezentace výzkumné skupiny GfK. Další řečníci, manageři úspěšných firem aktivních v našem regionu, se ve svých vystoupeních zaměří na to, jak využít potenciál nově vzniklého trhu. Zabývat se přitom budou nejen obchodními a marketingovými aspekty, ale i otázkami optimalizace organizačních struktur (Larry Fahey, ORACLE), rozvoje lidských zdrojů (Radka Pekelská, TESCO Stores) a možnostmi, které skýtají nové technologie (Miroslav Kaplan, Sentinet). Šance uplatnění na jednotném evropském trhu budou prezentovány i na 2 případových studiích. První z nich, představená Tomášem Kopicem (STAVOSTROJ), se zaměří na produkt „velmi hmotný“ – na těžkou stavební techniku. Druhá případová studie (Petr Soukup, SAZKA Arena a Mika Sulin, JHC Arena) naopak představí exportní šance produktu veskrze nehmotného – zábavy a služeb pro volný čas.

Navazující panelové diskuse pojmou problematiku marketingu na jednotném evropském trhu i z dalších úhlů pohledu (vzdělávání, etika, právo, mezinárodní marketing, direct marketing) a jako již tradičně umožní intenzivní výměnu názorů mezi účastníky. Součástí programu kongresu je i workshop řízený vídeňským konzultantem Peterem Kukackou na téma „Jak přežít v EU bez velkých marketingových rozpočtů a mezinárodního know-how“. Ve snaze podpořit rozvoj nezávislého sektoru nabídly CIMA – Český institut pro marketing a INCOMA Consult prostřednictvím podnikatelských svazů bezplatnou účast na tomto workshopu 30 zástupcům malých českých firem.

Odborným garantem kongresu je společnost Oracle Czech, generálním partnerem je GfK Praha. Hlavními mediálními partnery jsou týdeníky Strategie a EURO. On-line přihláška a průběžně aktualizované informace o kongresu jsou průběžně k dispozici na www.marketingmanagement.cz.

Čtěte také