Výzkum trhu

Sponzoring – sociální odpovědnost či možnost profitu?

Více než polovina B2B podniků v ČR (57%) si nemyslí, že by se sponzoring musel firmě vyplatit. Naopak, 69% manažerů je toho názoru, že sponzoring je především morální odpovědností firmy. Napříč všemi otázkami položenými v rámci této vlny B2B monitoru můžeme sledovat, že B2B firmy v ČR vidí ve sponzoringu spíše sociální záležitost a možnost udělat dobrou věc, než promyšlenou marketingovou strategii, která by měla vést k profitu firmy. Jak uvidíme dále, tento postoj však nevylučuje jistou pragmatičnost – tedy, když už podnik sponzoruje, ať zkusí z této formy podpory vytěžit také něco pozitivního pro firmu.

Jen 13% podniků sponzoruje kvůli očekávanému profitu

Podíváme-li se na odpovědi respondentů v otázce profitu versus morální povinnosti, můžeme podniky rozdělit do 4 skupin:

  • Necelá polovina (42%) B2B podniků přistupuje ke sponzoringu jako k morální povinnosti, která nemusí podniku přinášet žádný profit.
  • Cca čtvrtina B2B podniků (23%) chápe sponzoring velmi racionálně – podle nich jde o morální povinnost podniku, ale musí se dělat tak, aby byl pro podnik přínosem.
  • 13% oslovených si nemyslí, že by byl sponzoring morální povinností, a dělají jej zejména kvůli profitu pro firmu.
  • 11% podniků dělá sponzoring z jiného důvodu

Tyto 4 skupiny podniků pak mají také odlišný způsob výběru podporovaných projektů a vydávají na sponzoring různě vysoké částky.

Podniky nejraději sponzorují sport

Nejčastěji firmy v B2B sektoru v ČR sponzorují sportovní aktivity. Amatérské sportovní kluby podporuje polovina B2B firem, které se sponzoringu věnují. Většinou se jedná o místní sportovní kluby pro mládež. Dalších 30% firem sponzoruje profesionální sport, kde téměř polovinu tvoří hokej a fotbal. Výjimkou ovšem nejsou i další sporty jako biatlon, motokros, cyklistika, basketbal, volejbal či házená.
O třetí a čtvrté místo pomyslného žebříčku se dělí místní a lokální projekty a projekty zaměřené na děti (podporu 28% sponzorujících firem). U místních lokálních projektů se jedná o nejrůznější spolky, lokální kulturní a společenské akce či dobrovolnické akce. Z projektů zaměřené na děti můžeme jmenovat například podporu organizací pracující s dětmi či sponzoring místních dětských klubů a akcí.

Podpora sportu má přinést profit, podpora dětí zase dobrý pocit

Podniky s různým přístupem ke sponzoringu také vybírají různé typy sponzorovaných aktivit:

  • firmy, které od sponzoringu očekávají profit, častěji sponzorují profesionální sport a kulturu (velké festivaly). Naopak výrazně méně se věnují projektům zaměřeným na děti, na osoby se zdravotním postižením či na projekty ve školství a vzdělávání
  • podniky, které dělají sponzoring pro dobro věci, se zaměřují více na amatérský sport, na projekty zaměřené na děti či zdravotně postižené nebo na podporu společenských organizací a hnutí. Naopak minimálně podporují profesionální sport
  • podniky, které se snaží skloubit ve sponzoringu dobrou věc s přínosem pro firmu, mají blíže k projektům zaměřeným na děti a zdravotně postižené a také častěji podporují společenské organizace (spolky) a hnutí.

Výzkum realizovala společnost B-inside s.r.o. v říjnu 2012 v rámci kontinuálního projektu B2B monitor. Dotázáni byli především marketingoví a obchodní ředitelé ze středně velkých a velkých B2B firem. Říjnové vlny se zúčastnilo 226 respondentů. Celá studie je k dispozici na stránkách B-inside.

– red –

Čtěte také

Žaluzie, rolety, markýzy
Rolety, markýzy, žaluzie a další stínění dodá www.climastyl.cz!