Výzkum trhu

Polovina české populace utratí za volání mobilem méně než 500 korun měsíčně

Nejvíce české domácnosti utrácejí za energie, a to částku přesahující 1 500 korun měsíčně (66 % respondentů). Na hromadnou dopravu a pohonné hmoty vynaloží Češi měsíčně nejčastěji 500 až 1 500 korun (44 % respondentů) a za služby mobilních operátorů utratí polovina českých spotřebitelů měsíčně méně než 500 korun. Vyplývá to z výzkumu, který provedla společnost Ipsos v druhé polovině roku 2012 mezi českými spotřebiteli. Výzkum se zaměřil na výši útrat spotřebitelů a domácností za služby tzv. síťových odvětví a za finanční služby.

„Ceny služeb síťových odvětví, jako jsou energetika, doprava a telekomunikace, patří spolu s bankovními poplatky mezi dlouhodobě nejčastěji zmiňovaná ekonomická témata, a to jak v médiích, tak i v diskusích na internetu. Velký zájem veřejnosti a současně relativní nedostatek měřitelných dat z této oblasti nás dovedly k realizaci výzkumu, který poskytl informace o tom, kolik ve skutečnosti spotřebitelé za tyto služby utrácí,“ říká Tomáš Macků, Research & Communication Director Ipsos CR, SR, ze společnosti Ipsos.

Mobilní komunikace

Vzhledem k aktuálnosti tématu mobilních komunikací stojí za zmínku data z této oblasti. Přibližně polovina českých spotřebitelů totiž, podle svých slov, měsíčně zaplatí za služby mobilních operátorů méně než 500 Kč. Další třetina z nás utrácí v průměru 500 až 1 000 Kč měsíčně a do 1 500 Kč se měsíčně již vejde více než 90 % české populace.

Doprava

Zatímco v případě mobilních komunikací se výše útrat u většiny populace příliš neliší, rozdíl v průměrných měsíčních nákladech na hromadnou dopravu a pohonné hmoty je relativně velký. Mezi jednotlivými spotřebiteli může činit až několik tisíc korun. Zatímco necelých 23 % respondentů uvádí, že jejich průměrné měsíční náklady na dopravu nepřesáhnou 500 Kč, dalších více než 32 % má náklady vyšší než 1 500 Kč a téměř 12 % dokonce vyšší než 2 500 Kč.

Energie

Průměrné náklady na plyn, elektrickou energii a teplo nižší než 1 000 Kč měsíčně má pouze 11 % českých domácností. U 15 % domácností se průměrné měsíční náklady na energie pohybují v rozmezí od 1 000 do 1 500 Kč a u dalších 27 % mezi 1 500 a 2 500 Kč. Téměř 39 % domácností zaplatí měsíčně za energie více než 2 500 Kč a u téměř 8 % domácností přesahují tyto měsíční náklady dokonce částku 5 000 Kč.

Bankovní poplatky

Za služby bank platí čeští spotřebitele na bankovních poplatcích nejčastěji 100 až 200 Kč měsíčně. Toto rozmezí uvedlo 29 % dotazovaných. Částku 50 až 100 Kč měsíčně platí, podle svých slov, 25 % dotazovaných a bankovní poplatky do výše 50 Kč platí 22 % spotřebitelů. Náklady na vedení účtu, transakce a výběry z bankomatů vyšší než 200 Kč měsíčně pravidelně hradí 21 % respondentů.

Provedený výzkum agentury Ipsos také ukázal, že téměř všichni obyvatelé ČR dokážou odhadnout své průměrné měsíční útraty za služby mobilních operátorů, dopravu i za bankovní poplatky. Výjimku tvoří náklady domácností na energie, kde své náklady nezná 8 % lidí.

Informace o výzkumu

Výzkum byl realizován společností Ipsos na podzim roku 2012 na reprezentativním vzorku dospělé populace ČR ve věku 18-65 let (dle regionu, velikosti místa bydliště, pohlaví, věku a vzdělání). Velikost základního souboru byla 1014 respondentů. Výsledky byly prováděny metodou on-line dotazování.

– red –

Čtěte také