Marketing

Direct marketingový veletrh DIMA 2003 – fakta a trendy

Fakta o veletrhu DIMA
Letošní veletrh dialog marketingu se konal na düsseldorfském výstavišti již po pětatřicáté. Jako každým rokem se zde sešli lidé z branže, aby si vyměnili zkušenosti, poslechli přednášky zástupců významných společností, poznali nové trendy a prohlédli si novinky z oblasti produkce.
Garantem celé akce bylo opět německé sdružení direct marketingu (DDV Deutscher Direktmarketing Verband), roli pořadatele na sebe standardně vzala společnost MCO (Marketing Communication Organisation).

Počet vystavovatelů se přiblížil číslu 350, celkově veletrh navštívilo kolem 14 000 lidí. Ekonomická recese se odrazila i na akci rozměrů Dimy – oproti loňskému roku, kdy byl veletrh posazen do dvou hal, se letošní akce vměstnala pouze do jedné (větší) z nich. Snaha ušetřit ovlivnila i technické zázemí – ozvučení diskusních fór doprovázely drobné problémy, jež bylo nutné řešit i v průběhu přednášek. Občas se také stalo, že hlasitost zvuku z vedlejšího stánku překonala úroveň hlasitosti fóra, takže posluchač sice viděl přednášejícího, nicméně slyšel speakera líčícího výhody služeb sousedící společnosti. Finální program přednášek byl také upravován na poslední chvíli, takže bylo nutné zkontrolovat, zda se vámi vybraná přednáška neposunula v čase.

Výstava se letos nesla pod motem Dialog = Efektivita = Úspěch. Dialog byl skutečně ústředním motivem celé akce, vedle výstavy jste měli možnost navštívit celodenní kongres, půldenní semináře a workshopy či půlhodinové přednášky. Veletrh by se neobešel bez standardní Get-together-Party, známé též jako D´night, místa pro méně formální sběr kontaktů. Večírek byl však pouze pro účastníky kongresu, workshopů a vystavovatele.

Obrázek 1

Organizátoři rozdělili přednášková fóra dle zaměření – Obecné fórum, Telemarketing/CRM-Solutions, SMS a Kreativní míle. Každý si tak mohl vybrat, které téma jej nejvíce zajímá, a následně si potom v podrobném programu vybrat konkrétní přednášku daného fóra.

O čem se mluví – trendy
Již zmiňovaná ekonomická situace se výrazně promítla i do témat jednotlivých přednášek. Názvy jako Kontrola efektivnosti zákaznických časopisů; Snižovat marketingové náklady, a přesto zvyšovat obrat či Cesty z pasti optimalizace nákladů dávají tušit, čím se aktuálně zabývá nejen německý trh.
Především kvůli úspoře nákladů se v poslední době hojně přechází na e-komunikaci, velký potenciál v sobě skrývá i mobile marketing. Právě před nekritickým používáním pouze jednoho komunikačního kanálu varovala hlavní přednáška obecného fóra Dimy. Upozorňovala na možnou kontra produktivitu opatření, které sice dokáže snížit náklady, ale zároveň díky nucení k jedné cestě komunikace ohrožuje nejcennější devizu – ochotu potenciálního zákazníka ke komunikaci s námi. Jednoznačně vyzývala k rozumnému využívání kompletního komunikačního mixu.

CRM jako samozřejmá a funkční zbraň
S omezeným marketingovým rozpočtem dosahovat lepších výsledků? Jako řešení tohoto nelehkého, ne-li nemožného úkolu vidí marketingoví experti v maximální možné segmentaci a profilaci cílových skupin. Oslovení správného potenciálního zákazníka správnou nabídkou ve správný čas správným kanálem se správným bonusem a správným follow-upem je možné pouze za pomoci funkčního CRM. Ze všech přednášek byl patrný posun od určité skepse, která přišla po boomu CRM řešení, k akceptaci, lépe řečeno k jejich normálnímu, běžnému využívání. Na přednáškách se objevovaly screenshoty z CRM softwarů ukazující nejrůznější druhy výstupů, které daný systém firmě předkládá a které jsou pro zmiňovanou profilaci ideálním nástrojem.

Obrázek 2

Zábava ruku v ruce s prodejem – Mobile marketing
Dle mého názoru patřilo mezi nejzajímavější a nejpřínosnější (co se konkrétnosti informací týče) právě SMS fórum. Statistiky podílu SMS zpráv na celkovém obratu operátorů, penetrace MMSkových přístrojů, odhady vývoje a vlivu MMS zpráv, možnosti pohyblivých obrázků (streaming) jsou jen částečným výčtem uváděných informací. Do roku 2005 počítají marketingoví specialisté se sedmdesátiprocentním rozšířením telefonů s podporou MMS zpráv a současně s padesátiprocentním poklesem ceny za jejich odeslání. Přednášku uzavíral příklad upoutávky na film v MMS zprávě.
Určitě zajímavou novinkou byl produkt MarketEye společnosti Accinity. Jednoduše řečeno jde o krabičku, která přes infračervený port přikáže vašemu mobilnímu telefonu, aby odeslal zprávu serveru společnosti Accinity. Tento server pak na mobil pošle nadefinované informace. Krabička je pouze o trochu větší než balíček cigaret, takže ji lze bez problémů umístit do výlohy, do regálu mezi produkty i do produktu samotného (automobil, mikrovlnná trouba, oblek?). Takto nám v budoucnosti může informace o otevírací době, kontakt na prodejce, soutěžní kód, kupón na slevu aj. zaslat samotný produkt, o kterém uvažujeme.

Úroveň vystavovatelů – stánky, tiskoviny, dárkové předměty
Celkově lze úroveň stánků i prezentačních materiálů hodnotit jako velmi vysokou. Pokud by člověk vybíral dodavatele/partnera pouze na základě těchto kritérií, bylo by velmi těžké najít firmu, která by se nízkou kvalitou prezentace sama vyřadila ze hry. Vystavovatelé jsou si takto vysoce nastavené laťky vědomi a často vidíme zjevnou snahu odlišit se. Ať už jde o netradičně pojatý stánek (autobus, loďka, letadlo) či netradiční bonus (saxofonista v pozadí, možnost zahrát si s vystavovatelem golf, PC hru, šipky.

Rozhodně zajímavou kategorií jsou CD a 3D dárky. Ať už jako prezentační médium či jako podpora response určitě nepůjdou po obdržení okamžitě do koše. Originální materiály (kov, plast, guma, papír, potraviny?), tvary, výřezy, potisky a balení slouží k získání pozornosti, vzbuzení zájmu o produkt/společnost a zajištění vyšší míry zapamatovatelnosti.

Obrázek 3

Letošní DIMA byla o něco menší než loňská výstava, avšak svoji úrovní a prezentovanými nápady určitě nadále smí nést označení direct marketingový veletrh roku.

Ondřej Herink
Dimar s.r.o.

Čtěte také