Služby

GfK Group získala firmu ARBOR se sídlem v USA

GfK Group získala firmu ARBOR Inc., USA se zpětnou platností od 1. 1. 2004. Společnost pod novým jménem – GfK ARBOR – poskytuje zákazníkům služby ad hoc výzkumu, přičemž klade důraz zejména na budování equity a hodnoty značky, a to prostřednictvím sledování názorů a představ spotřebitelů a optimalizace technologií výrobků a služeb.

Pobočky GfK se sídlem v USA, tj., GfK Custom Research, V2 GfK, Martin Hamblin Global Healthcare a nově založená firma GfK ARBOR, budou v roce 2004 usilovat o dosažení agregovaných tržeb na americkém trhu ve výši více než 110 mil. USD. Díky této skutečnosti se GfK stává jedním z 15 předních poskytovatelů služeb v oblasti výzkumu trhu na největším trhu marketingového výzkumu na světě.

Společnost ARBOR založená v roce 1963 se sídlem v Pensylvánii, místě Media, poskytuje multinárodním zákazníkům v oblasti značkového zboží a služeb informace a poradenské služby a to prostřednictvím ad hoc výzkumu. Firma se specializuje na výzkum v oblasti komunikace a značky a provádí kontinuální šetření typu tracking týkající se hodnoty značky a dynamiky značky. Firma ARBOR také realizuje studie zabývající se segmentací trhu, hodnocením image značky a image společnosti a hodnocením výrobků. Firma ARBOR má 92 zaměstnanců a v roce 2003 vykázala tržby ve výši 24,9 mil. USD.

Generální ředitelé firmy ARBOR, pan Dr. Martin R. Lautman, pan Dr. John Wittenbraker (prezident) a pan Joseph C. Zoll (finanční ředitel a provozní ředitel) budou i nadále ve vedení nové společnosti, jejíž hlavní zákazníci zahrnují společnosti Kraft Foods, Verizon, Gillette, Bank of America, Coca-Cola/Minute Maid a Hershey.

Založením společnosti GfK ARBOR se GfK Group podařilo realizovat další významný krok v rámci své strategické expanze. Tento postup zlepšuje globální přítomnost divize Ad Hoc výzkumu GfK a posiluje postavení GfK Group na trhu největší marketingové, reklamní a výzkumně tržní země na světě pokud jde o částky vydané na tyto aktivity. V roce 2003 představovaly USA největší a nejkomplexnější národní průmysl z hlediska výzkumu trhu, a celkový podíl tohoto sektoru dosáhl výše 38%, neboli 6,3 miliardy USD. Také reklamní sektor USA se může pochlubit nejvyšším objemem na světě, a to ve výši téměř 45% z hodnoty 323 miliard USD celkem vydaných na reklamu v roce 2003. Akvizicí firmy ARBOR, která má dobrou pověst pokud jde o výzkum image a značky, se společnosti GfK podařilo vylepšit si profil ve smyslu poskytovatele výzkumných služeb v sektoru reklamy a marketingu, což je velice silný segment amerického trhu.

Vedení společnosti ARBOR vydalo k provedené fúzi s GfK Group toto prohlášení: “Za prvé, se silným partnerem na naší straně máme v úmyslu rozšířit používané technologie výzkumu trhu za účelem zajištění jejich světové úrovně. Za druhé, jsme přesvědčeni, že je prospěšné být součástí mezinárodní sítě, neboť nám to umožní poskytovat zákazníkům mezinárodní služby, a za třetí, díky tomu, že budeme součástí větší skupiny firem můžeme našim pracovníkům poskytnout nové možnosti kariérního růstu.” Společnost GfK hodlá na základě technologií GfK a GfK ARBO standardizovat a rozšířit znalosti a zkušenosti získané v oblasti výzkumu značky a image na celém světě. Člen správní rady vedení pan Heinrich A. Litzenroth, který je zodpovědný za divizi Ad Hoc výzkumu v rámci GfK, prohlásil u příležitosti úspěšného zakončení jednání o spojení firem: “Vynikající zdroje společnosti GfK ARBOR nám umožní získat a dlouhodobě si udržet silné postavení mezi ostatními velkými hráči v USA, které jsou domovem velkého množství výrobců úspěšných značek. Díky společnosti GfK ARBOR také získáme další znalosti a zkušenosti v oblasti výzkumu hodnoty značky, což nám zajistí vysoce konkurenční pozici pro GfK na světových, neboli globálních trzích.”

Generální ředitel firmy ARBOR, pan Martin R. Lautman hovořící i jménem svých kolegů – pana Josepha C. Zoll a Johna Wittenbraker poskytl toto vysvětlení: “Společnost GfK byla partnerem naší volby a to proto, že vlastní komplexní know-how evropských trhů, kterým můžeme nyní poskytovat služby s pomocí našich znalostí a zkušeností získaných v USA. Mezinárodní síť GfK nám umožní poskytovat zákazníkům, jejichž podnikatelské aktivity zahrnují více zemí, individualizované – na míru šité – služby nejvyšší kvality.”

Spektrum služeb nabízených firmou GfK ARBOR výrazně posiluje celkové podnikatelské aktivity společnosti GfK na americkém trhu. GfK Group je nyní v takové pozici, která jí umožňuje zajistit výzkum značky a loajality spotřebitelů stejně jako poskytovat poradenské a konzultační služby pracovníkům s rozhodovací pravomocí v marketingu, a to prostřednictvím firmy GfK Custom Research, která se stala součástí GfK Group v roce 1999. Díky firmě Martin Hamblin Global Healthcare, která se připojila ke Group GfK v roce 2001, a firmě V2 GfK, získané v roce 2003 je společnost GfK také předním poskytovatelem farmaceutického výzkumu v USA. Kromě toho má GfK 25% podílu ve firmě NPD Intelect, což je společnost zabývající se sběrem dat o prodeji spotřební elektroniky v USA. Pro rok 2004 se celkově předpokládá, že plně konsolidované společnosti skupiny GfK Group se sídlem v USA dosáhnou tržby ve výši přesahující 110 mil. USD, díky čemuž se GfK Group stane jedním z 15 předních poskytovatelů služeb výzkumu trhu v USA.

– red –

Čtěte také

Žaluzie, rolety, markýzy
Rolety, markýzy, žaluzie a další stínění dodá www.climastyl.cz!