Internet

Search engine marketing zvyšuje návštěvnost i zisky

Internetové vyhledávače mohou být zdrojem vysoké a přesně cílené návštěvnosti vašich stránek. Dotazem ve vyhledávačích lidé aktivně hledají třeba právě vaše produkty. Proč jim je tedy nenabídnout? Sami si o ně říkají.

Správný search engine marketing (SEM) neboli marketing ve vyhledávačích přivádí na vaše stránky jen ty správné návštěvníky. Lépe řečeno, SEM přivede na váš web rovnou potenciální klienty, protože návštěvnost získaná díky SEM je přesně cílená.

Jak už to u marketingu bývá, různé prostředky a metody jsou vhodné pro různé cíle. Hlavní součásti search engine marketingu jsou:

  • registrace do vyhledávačů
  • placené zařazení
  • přednostní výpisy
  • placené pozice
  • kontextová reklama
  • optimalizace pro vyhledávače

Vzájemně se odlišují svou nákladovostí, efektivitou, možnosti cílení a rychlostí realizace změn.

Registrace do vyhledávačů – základní zviditelnění stránek
Registrace do vyhledávačů a do firemních katalogů je prvním krokem ke zviditelnění stránek. Základní registrace vyhledávače většinou nezpoplatňují. Některé však ano. Model placeného zařazení, angl. paid-inclusion, uplatňuje např. Yahoo, který učtuje za vložení stránek do katalogu.

Rozhodně nedoporučuji pro registrace do vyhledávačů použít software, který vkládání automatizuje. Pokud použití takového software vyhledávač odhalí, vaše stránky nezařadí a ještě je penalizuje.

Registrace do fulltextového vyhledávače spočívá jen v zadání URL adresy (většinou titulní stránky) vašeho webu. Během registrace do katalogu zadáváte také název webu, popisku a volíte si tématické a oborové kategorie, do kterých chcete web zařadit. Při registraci do firemního katalogu uvádíte většinou také název a sídlo firmy, IČ, atd.

Přednostní výpisy a placené pozice ve vyhledávačích

přednostní výpisy a placené pozice ve vyhledávačích
příklad vyhledávání na seznam.cz
– modře jsou vyznačeny přednostní placené výpisy
– zeleně zakroužkované jsou výsledky běžně registrovaných stránek

Některé vyhledávače umožňují upřednostnit pozici vašeho webu ve výsledcích vyhledávání jako placenou službu.

Za vaše peníze se bude odkaz zobrazovat ve vámi zvolených kategoriích katalogu nebo při vyhledávání vámi zvolených klícových slov fulltextovým vyhledávačem.

O vašem pořadí rozhodne kolik jste ochotni zaplatit v porovnání s vaší konkurencí. Cena prvního místa může být někdy neúměrně vysoká a nenávratná investice. Ve velmi konkurenčních oborech se investice do přednostních výpisů a placených pozic vůbec nevyplatí. Pokud podnikáte zrovna v takovém oboru, pak řešením je kontextová reklama ve vyhledávačích a optimalizace pro vyhledávače.

Přednostní výpisy a placené pozice u nás nabízí např. Atlas, Centrum a Seznam.

Kontextová reklama ve vyhledávačích neboli Pay-Per-Click (PPC)
Kontextová reklama se zobrazí, jestliže uživatel vyhledávače zadá dotaz obsahující vámi zvolené klíčové slovo nebo frázi.

Jak již z anglického názvu pay-per-click, zkratka PPC, vyplývá, vyhledávač neúčtuje za zobrazení inzerátu, jako je tomu např. u bannerů, ale za kliknutí na něj. Cena za jeden klik se tedy rovná ceně za jednoho nového návštěvníka.

Cena klíčových slov je různá podle míry konkurence. Cena jednoho návštěvníka se může pohybovat od několika centů až k několika dolarům. Search engine marketing se mimo jiné zabývá vhodnými strategiemi pro PPC systémy takovými, které dosahují nejvyšší návratnost investic, tedy poměr mezi cenou za jednoho návštěvníka a obratu z jeho konverze na zákazníka.

Systémy kontextové reklamy jsou např. Google Adwords, Overture a české eTarget.

Optimalizace pro vyhledávače neboli search engine optimization (SEO)

optimalizace pro vyhledávače (SEO) search engine optimization
příklad vyhledávání na google.com
– zeleně je zakroužkována kontextová reklama ve vyhledávačích
– modře je vyznačen prostor pro přirozené výsledky hledání, kde výhodných pozic dosáhnete pomocí optimalizace pro vyhledávače

Optimalizace pro vyhledávače je taková úprava internetových stránek, která vylepší jejich pozice v přirozených (neplacených) výsledcích vyhledávání.

Optimalizace pro vyhledávače zahrnuje úpravu a rozšíření:

  • informační architektury stránek
  • textů na stránkách (web copywriting)
  • technického řešení

Způsob SEO je pro různé vyhledávače mírně odlišný. Zatímco u předchozích zde popsaných metod search engine marketingu směřují vaše peníze spíše do vyhledávačů, v případě optimalizace pro vyhledávače investujete především do rozvoje vašich stránek. ROI (návratnost investic) bývá u SEO lepší než u PPC, ale nejvýhodnější je kombinace obou metod.

SEO můžete zaměřit na české (např. Jyxo, Morfeo) i zahraniční (např. Google, Msn, Yahoo) fulltextové vyhledávače.

Search engine marketing potřebuje i váš web
Efektivní PPC kampaně a optimalizace pro vyhledávače můžete realizovat buď vlastními silami nebo outsourcovat specialistům – SEO konzultantům.

SEO konzultant poradí s internetovým marketingem, sestaví strategii, která kromě prvků SEM (registrace do vyhledávačů, PPC kampaně, SEO) bude zahrnovat také např. on-line branding a on-line public relations, e-mail marketing, atd.

Vlastní SEO vašich stránek začíná analýzou klíčových slov. Na základě této analýzy upravuje web copywriter texty stránek, přapadně ve spolupráci se SEO konzultantem přidává další. SEO také zahrnuje úpravu technického řešení vašeho webu. Technické změny SEO konzultant většinou jen navrhne a realizaci zajišťuje váš dosavadní rešitel (programátor).

Čtěte také