Výzkum trhu

Kult mládí nahradí kultura stáří

Současná generace starší 50 let se výrazně profiluje a začíná se značně odlišovat od svých předchůdců. Proměna životního stylu se odráží i v jejich spotřebitelském chování. Tito lidé jsou velmi vnímaví ke způsobu, jímž se s nimi komunikuje, odmítají frázovitá prohlášení a naopak vyžadují přesné informace a nejnovější produkty. Orientují se přitom na kvalitní a značkové výrobky.

Podle analytika Andrease Reidla z Agentur für Generation-Marketing bude současný kult mládí nahrazen kulturou stáří, která bude charakterizována autentičností. Tito spotřebitelé, jejichž podíl na trhu dlouhodobě narůstá, stále výrazněji projevují své preference a stávají se cílová skupinou, jež bude v budoucnu klíčovým spotřebitelským segmentem. Již dnes se vyznačuje otevřeností, mobilitou, radostí ze spotřeby a nezávislostí. Protože si její příslušníci nepřejí být identifikováni na základě věku, začíná se pro jejich označení používat termín stříbrná generace. To však neznamená, že všichni, kdo ji tvoří, myslí, cítí a jednají stejným způsobem. Naopak lze mezi nimi identifikovat příznivce různých životních stylů.

Kvůli stávajícím demografickým trendům, především porodnosti, jež se dlouhodobě drží na nízké úrovni, a prodlužující se délce života, populace západního světa stárne. Podle odhadů budou po roce 2030 tvořit osoby starší 60 let více než třetinu a osoby nad 50 let více než polovinu populace, naopak jen pětina bude mladší 20 let. V 82milionovém Německu tvoří v současnosti spotřebitelé starší 50 let téměř 37 %, v České republice 34 %. Již dnes najdeme osoby tohoto věku v každé druhé domácnosti. Nastíněné demografické změny budou mít samozřejmě dopad na sociální systém jednotlivých zemí. Na druhou stranu, jak tvrdí Elisabeth Niejahr, redaktorka deníku Zeit, klesající populace nutně neznamená snížení prosperity země či plošné zchudnutí společnosti, neboť minimálně v počátečním období bude mít méně lidí k dispozici více prostředků a více času.

Podle šetření GfK Norimberk, je kupní síla stříbrné generace vyšší než u občanů do 50 let a dále poroste. Očekává se, že právě tato část společnosti se stane klíčovou spotřebitelskou skupinou a iniciátorem rozvoje produkce i služeb a v návaznosti na to i pracovních míst a proto i významným tahounem státních ekonomik. Navíc půjde o skupinu, která bude ve svých požadavcích poměrně náročná, neboť má již dnes dlouhodobou zkušenost s vyšší spotřebou a rozhodováním o investicích. Tito lidé již dnes velmi citlivě reagují na způsob, jímž jsou marketingovými sděleními oslovováni. Odmítají klišé a stereotypy jež ve společnosti, reklamně i médiích o stáří přetrvávají.

Zveřejněné názory zazněly 8. 7. na konferenci GfK 2005 v Norimberku, které se zúčastnilo více než 700 odborníků z oblasti marketingu z různých zemí. Hlavním tématem konference byl vliv demografických změn na marketing a reklamu v oblasti spotřebního zboží.

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *