Výzkum trhu

SIMAR má předběžná čísla o obratu výzkumu trhu v roce 2011

Každoročně dvakrát získáváme podklady o obratech výzkumu trhu v ČR za předcházející rok – v květnu to jsou definitivní čísla v rámci tzv. Industry Reportu a v lednu pak předběžná čísla.

Spolu s tím zjišťujeme i odhady pro budoucnost. Kromě 12 členských agentur SIMARu (opakovaně s výjimkou agentury Synovate) tato data poskytlo v květnu 2011 devět ne-simarovských agentur a v lednu 2012 jedenáct ne-simarovských agentur. To reprezentuje přibližně 73% celkového českého obratu v celém oboru a umožňuje odhadnout výkony kompletně za výzkum trhu v České republice.

Výše obratu v roce 2011 byla v květnu odhadována optimisticky. Z 21 odpovídajících agentur, které v roce 2010 realizovaly obrat ve výši 1 776 mil.Kč, předpokládaly pouze 3 agentury pokles. Jejich celkový odhad představoval růst o 4,6% – absolutně na 1 857 mil.Kč. Proto jsme také předpokládali, že celkový výkon výzkumu trhu v ČR dosáhne 2 520 mil.Kč a svým meziročním růstem o 5,0% naváže na dlouhodobý dynamický trend.

Realita byla jiná, i když ne jistě katastrofická. Skutečný pokles proti roku 2010 totiž v lednu 2012 uvedla více jak polovina z nich – 11. A ten dosáhl 5,2% a obrat pak 1 683 mil.Kč. Proto odhadujeme obrat celého oboru výzkumu trhu v roce 2011 na 2 280 mil.Kč.

V letošním lednu spolupracovalo 23 výzkumných agentur. Jejich obrat v roce 2011 obrat lze nalézt v tabulce. Mezi prvními 10 agenturami je devět členských agentur SIMARu (členské agentury jsou zvýrazněné).

Přes pokles v roce 2011 zůstáváme optimističtí. K tomu nás vedou odhady 23 agentur, z nichž pouze tři předpokládají mírný pokles obratu. Celkově odhadly svůj letošní obrat ve výši 1 793 mil.Kč a růst minimálně 2,5%. Proto očekáváme obrat celého oboru v roce 2012 v rozpětí 2 350 – 2 400 mil.Kč, tedy růst 3 – 5%. To by byl příznivý vývoj.

Ing.JUDr. Stanislav Zahradníček
výkonný ředitel

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *