Prodej

Energizone II – další pilotní projekt testování POP prostředků

Společnost Energizer se rozhodla zapojit se do dalšího testováni efektivity POP v místě prodeje v rámci projektu Energizone. Testován bude koncept „virtuálního“ prodavače baterií a dalších komplementárních produktů, který je v současné době umístěn na plochách vybraných maloobchodních řetězců a „hobby“ obchodů.

Z hlediska impulzivního nákupu patří baterie spíše do kategorie s tzv. „low involvement“. Jejich nákup nenabízí spotřebiteli významný emocionální zážitek. Baterie se nakupují v momentě, kdy jsou ty, které dosud spotřebitel používal, nefunkční, a lze je nakoupit kdekoliv a navíc jde o segment velmi komplikovaný, kterému spotřebitel většinou málo rozumí a často potřebuje s nákupem poradit.

Energizone by měla tyto bariery nákupu baterií co možná nejvíce moderovat a zvýšit tak v konečném důsledku prodejní úspěšnost kategorie baterií především na moderním trhu, kde je tento segment historicky slabší v porovnání se specializovanými elektro obchody.

Podle dosavadního vývoje prodejů se jedná o úspěšný projekt, který již prokázal svou relevanci ve smyslu rozvoje kategorie baterií, v průběhu svého ročního trvání prostřednictvím změny nákupního chování spotřebitelů dokázal dramaticky ovlivnit velikost i atributy jinak statické a nezřídka podceňované kategorie.

Společnost Energizer je další ze společností, které se účastní projektu měření efektivity POP zahájeného již v loňském roce. Projekt je realizován v rámci společné spolupráce asociace POPAI CENTRAL EUROPE a agentury pro marketingový výzkum trhu Tambor.

Projekt bude kulminovat v tomto roce. Kromě již standardizovaných měření efektivity jednotlivých POP prostředků pro renomované výrobce, která byla provedena v silných mezinárodních řetězcích, proběhne také výzkum s pracovním názvem „POP očima veřejnosti“. Tento projekt bude vyčerpávajícím způsobem analyzovat rozhodovací stromy zákazníků v obchodech se zaměřením se na nákupní vliv POP prostředků.

Projekt s pracovním názvem Energizone II (projekt Energizone I byl realizován na začátku loňského roku) se zaměří na vyhodnoceni efektivity Energizone z pohledu měkkých dat (analýza spotřebitelských reakcí v kombinaci s pozorováním) a tvrdých dat (prodejní výsledky v čase umístění Energizone v testovaném obchodě v porovnání s prodeji po odstranění Energizone) .Testování se uskuteční na přelomu března a dubna tohoto roku.

Zapojením do rozsáhlého projektu vyhodnocováni efektivity POP potvrzuje společnost Energizer svoji vedoucí pozici v kategorii a její účast v projektu svědčí o vážném zájmu přispět k dalšímu kvalitativnímu rozvoji oblasti POP reklamy.

– red –

Čtěte také