Marketing

50 zlatých pravidel Guerilla marketingu (2.)

V minulé části tohoto článku /50 zlatých pravidel Guerilla marketingu (1.)/ jste se dozvěděli prvních 25 zlatých pravidel, které byste měli při využívání Guerilla marketingu používat a nebo o nich alespoň vědět, že existují. Zbylých 25 zlatých pravidel pana Jay Conrada Levinsona, guru Guerilla marketingu, naleznete v dnešní části. Tak tedy, tady jsou:

Zlaté pravidlo 26: Zajišťování distribuce prostřednictvím televize
Svůj produkt dokážete prodávat prakticky v kterémkoli obchodu, který si vyberete, využijete-li k jeho podpoře televizního marketingu.

Zlaté pravidlo 27: Delegování guerilly
Marketing bude úspěšný pouze tehdy, věnujete-li mu vy nebo jiná pověřená osoba pravidelně svůj čas a energii.

Zlaté pravidlo 28: Strategická spojenectví
Chcete-li si zajistit budoucí marketingový úspěch, orientujte se spíše na spolupráci než na konkurenci.

Zlaté pravidlo 29: Konkurenční výhody
Identifikujte nebo si vytvořte vlastní konkurenční výhody a na ty potom soustřeďte svůj marketing.

Zlaté pravidlo 30: Síla titulků
Máte-li na vytvoření inzerátu deset hodin, devět z nich věnujte titulku.

Zlaté pravidlo 31: Magická a tragická slova
Správná slova postrčí vynikající nápad směrem k úspěchu, nesprávná slova odsoudí vynikající nápad k neúspěchu.

Magická slova:

ZDARMA

LÁSKA

BEZPEČNÝ

NOVÝ

VÝHODY

SPRÁVNÝ

VY

ALTERNATIVNÍ

JISTOTA

PRODEJ

NYNÍ

VÝHRA

ZAVEDENÍ

ZVÍTĚZIT

ZÁBAVA

UŠETŘIT

ZÍSKAT

HODNOTA

PENÍZE

ŠŤASTNÝ

RADA

OBJEVIT

DŮVĚRYHODNÝ

ŽÁDOUCÍ

VÝSLEDKY

POHLEDNÝ

OZNÁMENÍ

SNADNÝ

POHODLNÝ

VÁŠ

OVĚŘENÝ

HRDÝ

LIDÉ

ZARUČENÝ

ZDRAVÝ

PROČ

Tragická slova:

KUPOVAT

OBTÍŽNÝ

SMRT

POVINNOST

NESPRÁVNÝ

OBJEDNÁVKA

NEÚSPĚCH

ROZHODNUTÍ

SMŮLA

ŠPATNÝ

OBCHOD

NÁKLADY

PRODAT

ODPOVĚDNOST

OBAVA

ZTRÁTA

NESNADNÝ

SMLOUVA

Zlaté pravidlo 32: Lidský přístup v marketingu
Mějte na paměti, že každý, komu prodáváte, je nejprve člověk a teprve pak zákazník.

Zlaté pravidlo 33: Humor v marketingu
Vyhýbejte se užívání humoru, není-li v přímé souvislosti s vaší nabídkou a odvrací přitom pozornost od toho, co nabízíte.

Zlaté pravidlo 34: Cena konkrétních informací
Věrohodnost a přesvědčivost vašeho marketingu se zvyšuje přímo úměrně tomu, kolik poskytujete konkrétních údajů.

Zlaté pravidlo 35: Marketingové kombinace
Mnohé marketingové zbraně dosahují maximální efektivnosti pouze v případě, že jsou kombinovány s jinými marketingovými zbraněmi.

Zlaté pravidlo 36: Guerillové triky
Ať je ofenzivní podnikatel jakkoli neochvějně angažován pro svůj plán, občas musí mít v rukávu nějaký trik.

Zlaté pravidlo 37: Nic pro domácí kutily
Nechte výrobu svých marketingových materiálů na odbornících, protože i pouhý náznak amatérismu může vést k poklesu vašeho prodeje.

Zlaté pravidlo 38: Špionáž
Čím větší špionáž provádíte u svých konkurentů, ve vlastním oboru a sami u sebe, tím víc příležitostí ke zdokonalení najdete.

Zlaté pravidlo 39: Získávání důvěryhodnosti
Vytvořte cestu nejmenšího odporu k prodeji tak, že ji vydláždíte důvěryhodností.

Zlaté pravidlo 40: Sebeovládání
Neopravujte nic, o čem si nejste absolutně jisti, že je to porouchané.

Zlaté pravidlo 41: Druhý na řadě
Je rozumné snažit se být první na řadě, když jde váš perspektivní zájemce na nákup, výnosnější však je být druhý na řadě.

Zlaté pravidlo 42: Důkazy vaší péče
V podnikání bude víc neúspěšných než úspěšných firem a úspěšné budou ty, které dokážou, že jim záleží na jejich zákaznících.

Zlaté pravidlo 43: Dávat versus brát
Firmy, které přemýšlejí o tom, co mohou lidem dát, jsou na tom lépe než firmy, které přemýšlejí jen o tom, co jim mohou vzít.

Zlaté pravidlo 44: Komunikace guerillového typu
Chcete-li správně komunikovat, klaďte otázky, naslouchejte odpovědím a soustřeďte se na problémy lidí, s nimiž pracujete.

Zlaté pravidlo 45: Průkopnictví
Chcete-li být průkopníkem s nějakým novým produktem nebo novou službou, musíte být připraveni na bariéry apatie a strachu.

Zlaté pravidlo 46: Marketing za hospodářské recese
Chcete-li uspět v marketingu v době ústupu hospodářské konjuktury, zaměřte své úsilí na existující zákazníky a větší transakce.

Zlaté pravidlo 47: Marketing luxusní lóže
Máte-li nějakého obzvlášť důležitého klienta nebo zákazníka, orientujte na něj obzvlášť důležitou část svého marketingu.

Zlaté pravidlo 48: Moudrost pomalého postupu
Když plánujete a vyrábíte své marketingové materiály a následně je vyhodnocujete, je nezbytné, abyste se řídili guerillovým kalendářem.

Zlaté pravidlo 49: Guerillové vztahy
K prodejním transakcím přistupujte nikoli jako k odděleným aktům, ale jako k navázání nebo pokračování úzkých a trvalých vztahů.

Zlaté pravidlo 50: Hltání života
Nebudete-li mít svůj marketing pod kontrolou, bude budoucnost vaší firmy v rukou vašich konkurentů.

Věřím, že vás některá pravidla oslovila a že vám pomohou zlepšit váš marketing. Teprve v posledních letech přichází Guerilla marketing i do České republiky, a tak věřme, že tento nový marketingový směr bude využívat stále více firem, a že také budou vycházet odborné publikace vztahující se k této oblasti.

Čtěte také