CRM

Budoucnost komunikace firem se zákazníky je v její personalizaci

Každá organizace komunikující se svými zákazníky prostřednictvím tištěných nebo elektronických dokumentů jim vedle klasického obsahu potřebuje zprostředkovat i další cílená sdělení s nabídkou odpovídajících produktů a služeb. Řešení Dialogue od Exstream Software je snadno ovladatelný nástroj, který tvorbu a správu efektivních personalizovaných dokumentů umožňuje.

Se softwarem Dialogue lze snadno a rychle produkovat veškeré korporátní dokumenty jako například výpisy z účtů, barevný newsletter, firemní brožury, marketingové letáky nebo osobní dopisy zákazníkům s obsahem korespondujícím jejich preferencím a profilu.

Mnoho společností po celém světě rozesílá svým zákazníkům měsíčně statisíce obálek s výpisy z účtů, informacemi o nových produktech nebo jen zajímavým newsletterem. Na tvorbě každého dokumentu se běžně podílí celý tým lidí od IT oddělení, přes správu zákaznických databází, CRM oddělení a pracovníků marketingu. Všechny složky pracují na tvorbě dokumentu odděleně a výstup je často velmi nesourodý.

Pokud má firma k dispozici řešení Dialogue, operují všichni současně v jednom softwarovém prostředí a jejich spolupráce je mnohem jednodušší. Výsledkem je pak dokument, který zahrnuje vedle zákaznických informací i dodatečný obsah. Přídavné informace přesně na míru každého jednotlivce mohou obsahovat jiná komerční sdělení, upoutávky na novinky ve firmě nebo dopis ředitele firmy pro klienta, což může například klasický výpis ze zákaznického účtu přetvořit v dokument s mnohem vyšší hodnotou.

Dialogue od společnosti Exstream Software je revoluční technologie navržená pro tvorbu a personalizaci tištěných i elektronických dokumentů zprostředkovaná v rámci jednoho centralizovaného řešení, které umožňuje celopodnikové nasazení a komplexní pohled na klienta. Dialogue umožňuje jak hromadný tisk tak generování tzv. on-demand dokumentů (na vyžádání). Mezi nejčastějšími uživateli Dialogue jsou hlavně firmy z oboru bankovnictví, financí, pojišťovnictví, telekomunikací a obchodní společnosti, ale i veřejné organizace.

Integrace technologických možností s uživatelskou přívětivostí usnadňuje uživatelům práci, šetří peníze a čas. Se softwarem Dialogue mohou uživatelé pracovat až o 85 % rychleji a ušetřit až 80 % nákladů při tvorbě zákaznických dokumentů. Tím, že zákazníci dostanou plně personalizovaný dokument s jim odpovídajícím obsahem, lze například dosáhnout odezvy na direct mailingové kampaně třikrát vyšší, než při rozesílání běžných neadresných dokumentů.

Dialogue umožňuje s každým zákazníkem komunikovat jinak. Korespondence probíhá podle předem definovaných cílových skupin a nejrůznějších požadavků, zadaných do prostředí Dialogue. Komunikují se tak správná data se správnými lidmi a skupinami, což je přáním všech CRM oddělení všech firem.

Exstream Software je americká společnost se sídlem v Lexingtonu ve státě Kentucky a pobočkou v Praze pro Střední a Východní Evropu. Exstream Software nabízí společnostem na celém světě jednotnou platformu pro vytváření a řízení všech typů vysoce kvalitní komunikace se zákazníky prostřednictvím různých kanálů. Firma svá řešení vyvíjí plně dle požadavků zákazníka. Mezi naše klienty patří finanční instituce, pojišťovny, servisní výpočetní střediska, telekomunikační a energetické společnosti, maloobchodníci a společnosti z řady dalších odvětví. Díky našim řešením je jejich marketingová komunikace o 85% rychlejší, objem vytvářených dokumentů se snižuje o 80% a odezva zákazníků se zvyšuje až trojnásobně.

– red –

Čtěte také

Žaluzie, rolety, markýzy
Rolety, markýzy, žaluzie a další stínění dodá www.climastyl.cz!