Výzkum trhu

Studie FMDS komplexně sleduje finanční trhy – bankovnictví, pojišťovnictví, stavební spoření,…

Volně dostupná studie u komerční agentury většinou neznamená studii, kterou si může každý prohlédnou. Jedná se o studii, k jejíž výsledkům má přistup více klientů. Drobnou nevýhodou tohoto typu studií je, že výsledky může využívat i konkurence. Základní výhodou je, že lze takto získat i poměrně náročné průzkumy za přijatelnou cenu. Protože jsou tyto studie prováděný opakovaně či dlouhodobě, je možno monitorovat změny na trhu. Nabízí se také možnost zpětného odkoupení dat pro nové klienty.

NFO AISA v současné době poskytuje kromě klasického OMNIBUSu i FMDS, jako volně prodejnou studii z oblasti financí. Náplní FMDS je průběžně sledovat hlavní finanční trhy (bankovnictví, pojišťovnictví), ale i trhy s menším rozsahem (stavební spoření, penzijní připojištění, investice, leasing a splátkový prodej), jejich minulý i očekávaný vývoj. Všechny tyto údaje jsou navzájem provázány s demografickými charakteristikami a údaji o vybavení domácnosti. V FMDS je také zařazena část věnující se moderní přímé komunikaci s finančními institucemi.

Protože chápeme, že ne všichni chtějí studii takového rozsahu, přistoupili jsme v letošním roce k rozčlenění výzkumu na části, které zkoumají produkty a společnosti v jednotlivých segmentech financí. Toto dovoluje získat pouze tu část výzkumu, jež se mne jako klienta týká.

Pravděpodobně největší výhodou NFO AISA FMDS je výstup. Výstup je zajišťován především prostřednictvím jednoduchého softwarového prohlížeče, díky kterému se můžete konečně dozvědět, kolik vysokoškoláků ve věku 18-20 let využívá hypotéky. Pokud k tomu nepotřebujete marketingové studie, jistě si najdete něco jiného, co Vás bude zajímat. Pro ty, kdo nechtějí „vařit“, servírujeme k tomuto výzkumu tabulkové výstupy a pololetní zprávy.

Další velkou výhodou je, že v FMDS je implementována celosvětově úspěšná metodologie měření retence zákazníků NFO TRI*M. Jedná je o metodu, která umožní jednoduché srovnání spokojenosti a loajality zákazníků s konkurencí. A to nejen s konkurencí přímou, ale i konkurencí mezinárodní, což zaručuje pravidelně aktualizovaná celosvětová databáze benchmarků. TRI*M metoda také dovoluje ukázat strukturu portfolia zákazníků, a tím posoudit „zdraví“ firemní klientely. Tak budete vědět, komu lze „odloudit“ zákazníky nebo naopak, kdo je může „odloudit“ Vám. Tyto výsledky Vám poskytne základní varianta TRI*Mu, pokud byste měli zájem zjistit podrobnosti, je nutné provést komplexnější studii tohoto typu. Poté byste věděli také, jaké jsou faktory ohrožující Vaše zákazníky, co je zase stimuluje ke spokojenosti, kde můžete snížit marketingové investice a kde je naopak zvýšit, aby jste dosáhli co nejefektivnějších výsledků.

K zajištění jisté pružnosti je v FMDS ponechán omezený prostor k zařazení exkluzivních otázek. Tedy přeci jen něco, co budete mít jen Vy.

Toto vše a také mnohem více zajišťuje NFO AISA FMDS. Dotazování je prováděno CAPI (Computer Assisted Personal Interviewing) tazatelskou sítí, kde působí zkušení, speciálně vyškolení tazatelé. Tazatelé jsou podrobováni přísným kontrolám, což spolu s dalšími procedurami agentury NFO AISA dává FMDS nadstandardní kvalitu.

Ukázka:
Graf 1: Spontánní znalost bank – Československá obchodní banka
Graf 2: TRI*M index stavební spořitelny

Hlavní kontakt: Jiří Svoboda
e-mail: jiri.svoboda@nfoaisa.cz
tel.: 02 / 72 177 180
Vedlejší kontakt: Jiří Juránek
e-mail: jiri.juranek@nfoaisa.cz
tel.: 02 / 72 177 156

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *