Výzkum trhu

Bariéry využívání internetu

Více než dvě třetiny (71 %) obyvatel České republiky ve věku nad 15 let nemá v současné době připojení k internetu v domácnosti. Nejčastějším důvodem je skutečnost, že doma nemají k dispozici počítač. Vyplynulo to z aktuálního výzkumu společnosti Factum Invenio, který byl realizován v srpnu 2006 a zúčastnil se ho reprezentativní vzorek 1031 obyvatel České republiky ve věku nad 15 let.

Internet používá více než polovina populace ČR

Využívání internetu - podle věku

Již více než polovina (53 %) obyvatel ČR ve věku nad 15 let využívá internet. Velký rozdíl je ovšem mezi jednotlivými věkovými skupinami. Mezi internetové uživatele patří 80 % lidí ve věku 15-29 let, 64 % lidí ve věku 30-44 let, 48 % obyvatel ve věku 45-59 let, ale pouze 15 % šedesátiletých a starších. Internet používají zejména lidé s vyšším vzděláním (vysokoškolské nebo střední s maturitou), studenti a členové domácností s hrubým měsíčním příjmem nad 30.000 Kč.

Nejčastěji se lidé připojují k internetu z domova
Doma internet využívá 29 % Čechů, v zaměstnání 24 %. V domácnosti se připojují k internetu spíše muži než ženy (33, resp. 25 %) a lidé ve věku mezi 15 a 44 lety. Naopak podíl mužů a žen mezi uživateli internetu v zaměstnání je vyrovnaný.

Místa využívání internetu

Během následujících 3 měsíců plánuje pořízení internetu do domácnosti 15 % lidí, kteří internet již používají, ale nikoliv doma. „Ovšem jak vyplývá z předchozích realizovaných výzkumů, penetrace internetu v domácnostech roste jen mírně. Vysvětlení je možné nalézt i v tendenci respondentů nadhodnocovat své záměry“, uvedl Michal Peca ze společnosti Factum Invenio.

Nízká vybavenost domácností počítači brzdí rozvoj internetu
Největší bariérou využívání internetu v domácnostech je nízká penetrace osobních počítačů v České republice. V rámci pravidelného výzkumu společnosti Factum Invenio „Zpráva o českém internetu (ZOČI)“ bylo v červnu 2006 zjištěno, že osobní počítač nebo notebook v současné době používá doma 41 % Čechů. To znamená, že přibližně 70 % počítačů v českých domácnostech je připojeno k internetu.

Bariéry pořízení internetu do domácnosti

Mezi další důvody, proč české domácnosti dosud nejsou k internetu připojeny ve větším počtu, patří skutečnost, že lidé internetu nerozumí (29 %), případně ho podle svého názoru doma nepotřebují (22 %). Nezanedbatelnou část populace (23 %) také odrazuje vysoká cena.
Kromě poměrně nízké vybavenosti domácností počítači považují mladí lidé ve věku 15-29 let za největší bariéru vysokou cenu připojení k internetu. Naopak lidé ve věku nad 60 let a s nižším vzděláním velice často nevědí, jak internet funguje, a proto nemají ani potřebu pořídit si tuto službu domů.

Čtěte také

Žaluzie, rolety, markýzy
Rolety, markýzy, žaluzie a další stínění dodá www.climastyl.cz!