Výzkum trhu

Je nejlepší Nokia v síti T-Mobile?

Jednou z nejdynamičtěji se rozvíjejících oblastí hospodářství je telekomunikační trh.
V rámci projektu Rhodos 2002 – Cena za image, vyhlášenou společnostmi Economia, GfK Praha, Kairos a Ogilvy CID společně s partnerem soutěže – finanční skupinou PPF, byla věnována pozornost, mimo jiné, dvěma oblastem – telefonním operátorům a výrobcům mobilních telefonů (MT). Terénní část projektu byla realizována společností GfK Praha v lednu až dubnu 2002 na vzorku 500 top manažerů českých firem z celé ČR. Výzkum mapoval jak znalost operátorů, tak jejich image, jež byla hodnocena podle následujících kritérií:

  • kvalita výrobků
  • spolehlivost
  • cenová přiměřenost
  • přístup ke klientům
  • přizpůsobivost tržním podmínkám.

A jaké byly výsledky?
Letos byla tato kategorie poprvé, oproti předchozím pěti ročníkům, rozšířena o operátory pevných linek. Co do spontánní znalosti operátorů, byla mezi dotázanými nejčastěji jmenována společnost Eurotel Praha (90 %), dále Český Telecom (83 %) a T-Mobile (76 %). Necelé dvě třetiny dotázaných jmenovaly Český Mobil – provozovatele sítě Oskar a desetina dotázaných uvedla Aliatel. Operátoři jsou více známi mezi ženami a mladšími manažery. Obecná znalost mezi dotázanými reflektuje jejich postavení na trhu co do počtu zákazníků, při zachování rozdělení na operátory mobilních a pevných sítí.

Nejspolehlivěji se v očích dotázaných manažerů jeví Eurotel Praha. Nejlepší cenová přiměřenost produktů a služeb byla připsána společnosti Aliatel, avšak kvalitou svých výrobku výrobků nepředstihla právě Eurotel. Tržnímu prostředí se nejlépe přizpůsobil Český Mobil. Poslední kritérium, přístup ke klientům, bylo nejlépe hodnoceno u společnosti T-Mobile.

Nejlepšího celkového průměrného hodnocení dosáhl právě T-Mobile. Nejlepší byl v přístupu k zákazníkům, druhý nejlepší v kvalitě produktů a služeb a spolehlivosti a třetí nejlepší v cenové přiměřenosti svých produktů a služeb a v přizpůsobivosti tržním podmínkám.

Co se týče samotných výrobců mobilních telefonů, svoji dominantní pozici si již 3. rok po sobě udržela Nokia. Tuto značku si s mobilními telefony spojuje devět z deseti dotázaných manažerů. Žádný z dalších výrobců jí v tomto ohledu nemůže konkurovat. Druhý nejznámnější, Siemens, byl jmenován „pouze“ polovinou dotázaných. Relativně nedávné spojení Sony a Ericssonu manažeři zatím do jmenování výrazně nepromítli.

Kritéria hodnocení výrobců mobilních telefonů byla v podstatě stejná jako kritéria pro telefonní operátory s tím rozdílem, že kritérium přístupu ke klientům bylo nahrazeno inovativností:

  • kvalita výrobků,
  • spolehlivost
  • cenová přiměřenost
  • inovativnost
  • přizpůsobivost tržním podmínkám.

Stejně jako v obecné znalosti výrobců mobilních telefonů, ani v hodnocení image nemá Nokia konkurenci. Své protivníky porazila ve čtyřech z pěti sledovaných kritérií. Díky jednoznačné kvalitě svých výrobků, jejich spolehlivosti, inovativnosti a přizpůsobivosti k tržním podmínkám, Nokia obhájila své postavení na trhu, z minulého roku. Další v pořadí, skončili výrobci telefonů firem Siemens, Sony-Ericsson, Panasonic a Philips.

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *