Komunikace

Platformy propojí reklamní a mediální agentury s mobilními uživateli

Společnost Nokia představila dvě nové reklamní služby. Nokia Ad Service je plně organizovaná služba, umožňující inzerentům vytvářet cílené reklamní kampaně pro mobilní přístroje a aplikace. Nokia Ad Service je tvořena skupinou mobilních vydavatelů, kteří zformovali mobilní reklamní síť a platformu, jež umožňuje rozmístit, spravovat a optimalizovat reklamní kampaně pro mobilní přístroje. Nokia také představila Nokia Advertising Connector, privátní službu značky Nokia, určenou nezainteresovaným vydavatelstvím a reklamním agenturám, které chtějí své služby rozšířit o cílenou mobilní reklamu. Nokia Advertising Connector funguje jako inteligentní přepínač, umožňující výběr mezi textovými, obrazovými, audio či videospoty – v závislosti na statutu uživatele – a přenos konkrétního spotu na přístroj.

Nokia Ad Service
„Spolu s tím, jak stoupá úsilí inzerentů o stále větší cílenost reklamních kampaní v tisku i televizi, se mobilní inzerce stává stále zajímavějším kanálem pro prezentaci značek,” řekl Tom Henriksson, ředitel oddělení Nokia Ad Service divize Nokia Emerging Business Unit. „Společně s inzerenty a mediálními agenturami jsme zorganizovali několik pilotních kampaní, jejichž cílem bylo otestovat technologii Nokia Ad Service a uživatelskou zkušenost s ní. Ohlas všech stran byl velmi pozitivní.”

Služba Nokia Ad Service je schopna vyhovět rozdílným požadavkům inzerentů z různých sfér, inzerentům využívajícím globální mobilní kampaně, agenturám, nabízejícím mobilní kampaně jako doplněk ke klasické mediální reklamě, a vydavatelstvím, hledajícím nové obchodní modely a větší základnu oslovených zákazníků. Nokia Ad Service slouží mobilním operátorům jako řešení, které jim umožňuje propagovat své služby prostřednictvím mobilní reklamy a získávat tak nové udržitelné zdroje příjmů. Nokia Ad Service zjednodušuje inzerentům využití mobilní reklamy díky podpoře a správě celého životního cyklu reklamní kampaně, zahrnující plánování, rozmístění a optimalizaci. Typické prostředí pro umístění mobilní inzerce představují interaktivní obsahy, například bannerové inzeráty ve vyhledávačích, či reklamy v aplikacích a videu.

Celosvětové spuštění služby Nokia Ad Service je plánováno na druhou polovinu roku 2007.

Nokia Advertising Connector

„Prostřednictvím Nokia Advertising Connector se stáváme partnery novinových vydavatelství, dalších tradičních mediálních společností, reklamních agentur, tvůrců technologií, operátorů a internetových dodavatelů, kterým pomáháme rozšířit jejich tradiční formy inzerce o jednoduché oslovení mobilních uživatelů,” řekl Matthew Snyder, vedoucí Business Development divize Nokia Multimedia, Advertising Business Program. „Nabízíme reklamní rozhraní, které našim partnerům umožňuje připojení do služby Connector, přičemž společnost Nokia hraje roli poskytovatele platformy pro tyto služby. Služba Connector v podstatě funguje jako komplexní a inteligentní doručovatelská služba.“

Nokia Advertising Connector umožňuje doručování cíleně zaměřené inzerce do mobilních přístrojů. Tato reklama bude úzce provázána s konkrétními multimediálními aplikacemi, například se čtením digitální verze novin, sledováním televize, poslechem hudby či vyhledáváním v digitální mapě. Společnost Nokia nabízí přístup do platformy i nezainteresovaným společnostem a umožňuje jejich prodejcům reklamy využívat tento mobilní kanál. Nokia Advertising Connector podporuje tzv. CPA (cost per action) model a nabízí uživatelská data z mobilních přístrojů, která umožňují cílené zaměření a doručování reklamy uživatelům. Klíčovým prvkem platformy jsou jednoduše využitelné nástroje pro hodnocení a analýzu dat, poskytující vydavatelům kontrolu tzv. ROI (return on investment – návratnost investice).

V nadcházejících měsících bude služba Nokia Advertising Connector testována v několika pilotních projektech a komerčně dostupná by měla být koncem roku 2007.

– red –

Čtěte také