Komunikace

Koncert jako nástroj marketingové strategie regionální rozhlasové stanice (2.)

V první části jsme se věnovali výhodám, které mohou pro regionální rozhlasovou stanici plynout z uspořádání koncertu pod širým nebem. Nyní se zaměříme na konkrétní kroky při zahájení příprav na koncert. V této části nás bude zajímat, co vše by mělo předcházet konečnému rozhodnutí o uspořádání takto rozsáhlé a významné akce. Vycházet budeme z úspěšného Koncertu Rádia OK, který se konal 9. září 2006 v Tisové u Vysokého Mýta. Inspirací jsou samozřejmě i další podobně úspěšné akce jiných stanic, které proběhly v minulých letech.

Rozhodnutí o uspořádání koncertu
Podobný projekt zní lákavě asi pro každého pracovníka programového oddělení rozhlasové stanice. Představme si, že na začátku všeho je představa tisíců nadšených posluchačů, kteří freneticky křičí do světa název svého oblíbeného rádia. Do toho vám dojatá Lucie Bílá děkuje za fantastický zážitek s tím, že takové vystoupení snad ještě nikdy nezažila. Příjemná představa, že ano? Na celou věc se ale musíme od samotného začátku dívat maximálně střízlivě. Pokud chceme koncert pod širým nebem uspořádat, musíme mít naprosto jasno v následujících otázkách.

Jednou z prvních podmínek je mít ustálený hudební formát. Posluchači by měli na koncertu slyšet interprety, které z vysílání dobře znají. Neměli by tápat v tom, kdo je ten zpěvák, který vystupoval před skupinou, kterou zrovna znají.

Stanice by měla mít i obecně známou samotnou značku. Pokud se rádio chystá například na rozsáhlejší rebranding související se změnou loga, sloganu, popřípadě názvu, lze doporučit s koncertem nějaký čas počkat. Vedení by si mělo být jisté, že veškeré změny byly obecně zaregistrovány.

Důležité je, aby o správnosti rozhodnutí o uspořádání koncertu byli přesvědčeni všichni členové vedení. Pokud je někdo dlouhodobě z různých důvodů zásadně proti, nemá akce smysl. Případný neúspěch by se tvůrcům vrátil jako bumerang. Vedení by opravdu mělo být jednomyslně přesvědčeno o tom, že koncert opravdu stojí za to uspořádat.

S tím souvisí i potřeba stanovení rozpočtu. Koncert nebývá levnou záležitostí a vedení si musí být vědomo, že i přes předpokládaný prodej vstupenek a reklamního času budou s akcí spojeny nemalé náklady. Zejména v případě prvního ročníku je potřeba počítat s tím, že náklady mohou být spíše větší. Organizační tým by proto měl už během počátečních úvah otevřeně komunikovat směrem k vedení skutečné náklady. Jakákoli nekorektnost by se mohla v této otázce v budoucnu krutě vymstít. V další části článku se budeme věnovat mimo jiné i jednotlivým bodům rozpočtu koncertu.

Rádio by si mělo být rovněž vědomo, že má v zásobě dostatek kvalitních pracovníků, kteří se do příprav a organizace zapojí. Důležitá je profesionalita, zkušenost a v neposlední řadě elán a zdravé zapálení pro společnou věc.

Za přípravy by měla být zodpovědná jedna hlavní osoba, která by si měla celý tým vystavět z lidí, kterým plně důvěřuje.

Důležitý je také výběr místa konání koncertu. Měli bychom mít na zřeteli několik důležitých faktorů. Místo by mělo být v oblasti, kde má naše stanice perfektní pokrytí i silné posluchačské zázemí. To platí zejména v případě premiérového koncertu, který musí dopadnout kvůli image co nejlépe. Zajímat se musíme rovněž o kapacitu areálu, dopravní dostupnost, možnosti parkování, technické podmínky (šatny, pódium, elektřina, příjezd k pódiu, oplocení, atd.). Hned na začátku by měli být nakontaktováni i představitelé obce, ke které areál náleží.

Na počátku by měl být také stanoven termín. V případě koncertu pod širým nebem bychom se měli pohybovat v rozmezí od druhé poloviny května do poloviny září. Přihlédnout ale musíme zároveň ke geografickému a demografickému rozvrstvení cílové populace nebo například k letním prázdninám. Počítat musíme také s případnými konkurenčními akcemi, které nás mohou v daném termínu ohrozit.

Nesmíme určitě pominout úvahy o obsazení koncertu. S tím bychom určitě neměli čekat na poslední chvíli. Původně vybraní zpěváci mohou mít plné diáře, proto můžeme potřebovat dost času na případné korekce ve scénáři. S tím souvisí i nutnost sběru technických podmínek a požadavků jednotlivých umělců.

Vyřešení výše uvedených otázek je nezbytně nutné pro odstartování samotných příprav koncertu. V případě, že se vedení i organizační tým na všech bodech shodnou, je možné přistoupit k postupné realizaci. A právě o tom bude třetí část tohoto článku.

Čtěte také