Výzkum trhu

Nakupování na internetu

Počet obyvatel České republiky, kteří nakupují zboží a služby prostřednictvím internetu, stále roste. Zatímco před třemi lety mělo zkušenost s online nakupováním 12 % populace ČR ve věku nad 15 let, v současné době tento podíl činí již 28 %. Mezi nejoblíbenější komodity nakupované na internetu dlouhodobě patří oblečení, elektronika, knihy, domácí spotřebiče, audiovizuální nosiče a počítače.

Toto zjištění vyplývá z výsledků další vlny pravidelného výzkumu Zpráva o českém internetu (ZOČI), který agentura Factum Invenio realizuje dvakrát ročně již od roku 2000. Sběr dat pro aktuální vlnu studie proběhl na přelomu dubna a května 2008.

Roste podíl nakupujících na internetu
Více než čtvrtina (28 %) obyvatel ČR ve věku nad 15 let disponuje zkušeností s online nakupováním. Meziročně (ve srovnání s červnem 2007) se tento ukazatel zvýšil o 7 procentních bodů. V červnu 2006 mělo alespoň jednu zkušenost s nákupem na internetu 16 %, v květnu 2005 12 % populace. Roste také podíl zkušených zákazníků internetových obchodů. V současné době 6 % Čechů uvádí, že prostřednictvím internetu uskutečnilo více než 10 nákupů. Před třemi lety podíl takto aktivních zákazníků dosahoval 2 %.

Internet využívají k nákupu spíše muži než ženy (31, resp. 25 %). Obliba internetových obchodů závisí také na věku, vzdělání či příjmu. S rostoucím vzděláním a příjmem roste počet online nakupujících, v případě věkové struktury je situace opačná. Zatímco ve skupině lidí ve věku 21 až 30 let nakupuje na internetu 49 %, ve skupině 51 až 60 let pouze 14 %.

Přestože se online nakupování v ČR rozvíjí, stávající situace stále zdaleka nedosahuje stavu především v západoevropských zemích. Podíl nakupujících na internetu je v Norsku, Dánsku, Švédsku, Nizozemí, Velké Británii nebo Německu několikanásobně vyšší než v ČR.

„Mezi hlavní bariéry rychlejšího rozvoje internetového prodeje v České republice patří kromě relativně nižší penetrace internetu než v západní Evropě také skutečnost, že potenciálním zákazníkům chybí možnost prohlédnout si nakupované zboží“, uvedl Michal Peca ze společnosti Factum Invenio, která studii realizuje. „Nezanedbatelné jsou také obavy z obtížné reklamace, vysoké ceny za doručení zboží a problémů s doručením“, dodal.

Nakupování na internetu

Co se nakupuje?
Skladba často nakupovaných komodit se v posledních letech příliš nemění. Mezi nejoblíbenější zboží nakupované na internetu patří oblečení, elektronika, knihy, domácí spotřebiče, audiovizuální nosiče a počítače včetně příslušenství. Přesto lze v tomto ohledu vysledovat určitý posun. Mírně klesá zájem o nosiče typu CD, DVD, naopak roste poptávka po zájezdech, letenkách a oblečení.

Nejpoužívanějším způsobem platby za objednané zboží zůstává dobírka, ale vzhledem k tomu, že stále více zákazníků preferuje převod z účtu, je možné předpokládat, že v blízké době se nejběžnějším způsobem platby v internetových obchodech stane právě převod z účtu. Roste i podíl platících kreditní kartou, ale ochota zákazníků používat kartu pro platby na internetu je ovlivněna obavami z nedostatečné bezpečnosti této metody.

Nakupování na internetu

Výše uvedené údaje pocházejí z výzkumu ZOČI, který se skládá se dvou částí. iOmnimas je šetření na reprezentativním vzorku populace ČR ve věku nad 15 let. Sběr dat je realizován v rámci pravidelného šetření Factum Omnibus. Dotazování probíhá metodou osobních rozhovorů (face to face). Vždy je dotázáno cca 1000 respondentů.
Zpráva o českém internetu je výzkum mezi aktivními uživateli internetu. Aktivním uživatelem je osoba, která používá internet pravidelně nejméně jednou týdně. Dotazování probíhá on-line. Velikost vzorku pro dotazování činí cca 1000 respondentů.

Čtěte také

Žaluzie, rolety, markýzy
Rolety, markýzy, žaluzie a další stínění dodá www.climastyl.cz!