Marketing

Jaký byl letošní veletrh DIMA

Každoročně se začátkem září koná v německém Düsseldorfu veletrh specializovaný na oblast One to One komunikace. Letošní největší evropský veletrh zaměřený na Dialog marketing, Call centra, CRM a eBusiness, slučoval klasickou nabídku Dialog marketingu s inovacemi “new economy”.

Stovky agentur, společností a asociací, zde letos vystavovaly inovované produkty, technologická a specifická řešení z této oblasti. Rovněž zde proběhla celá řada kongresů, workshopů a seminářů, kterých se každoročně účastní jak přední marketingoví specialisté, tak i odborníci z řad klientů a agentur, aby zde předávali informace o nejnovějších trendech a vývoji.

Letošní veletrh se konal v moderní veletržní budově ve dvou halách: zvláštní prostor byl letos vyhrazen pro CRM řešení, dále novým technologiím v oblasti Telemarketingu. V mezinárodní oblasti také partnerské zemi, jíž se letos stala Česká republika.

Dimar na Dimě
Obecně lze říci, že veletrh byl více orientován na německy mluvící země. Zástupců z jiných zemí nebylo mnoho, příkladem jsou severské země, také vystavovatelů ze střední a východní Evropy bylo poskrovnu.

Každoročně je vybrána partnerská země veletrhu. Minulý rok to bylo Polsko, letos jsme se partnery veletrhu staly my – Česká republika. S nabídkou tohoto partnerství byla oslovena Asociace direct marketingových a zásilkových agentur (ADMAZ), která účast ČR na veletrhu zastřešovala. Jedním z vystavovatelů za českou stranu byla marketingová agentura DIMAR .

Dimar připravil pro Dimu tentokrát jinou, speciálně pro veletrh zvolenou strategii – odlehčený, humorný a přátelský styl prezentace pod mottem “Znáte středoevropské zákazníky?”. Prezentace pokrývala DIMAR Group, tedy ČR, SR, Polsko a Maďarsko. Pro každou zemi jsme vybrali symbol, který úsměvně znázorňoval, čím je daná země známá: pivo, ovečka, loď a uherský salám.

Jak nás vnímá zahraničí
Zvolený způsob komunikace se více než osvědčil. Návštěvníci stánku projevili velký zájem o materiály, které si brali s úsměvem, často je ukazovali kolegům a společně se nad nimi bavili. Právě humorný nádech vzbuzoval zájem dozvědět se něco více. Otázky návštěvníků lze rozdělit do 4 základních segmentů:

  • databáze (B2B, B2C, množství dat, struktura, aktualizace…)
  • legislativa (zákon o ochraně osobních údajů, permission marketing..)
  • realizace nadnárodních kampaní
  • ekonomická situace v ČR obecně

Rozhodně pozitivním zjištěním je skutečnost, že nás již západní Evropa přestala brát jako “banánovou” republiku a že firmy tuší potenciál, který se zde skrývá. Důkazem změny přístupu byla vícekrát položená otázka, kde všude jsem aktivní na německém/západním trhu.

Kongres
K tomuto veletrhu neodmyslitelně patří již zmiňované kongresy, worshopy a semináře. V kongresovém centru letos přispělo zajímavými příspěvky kolem 65 referentů z tuzemska i zahraničí. Zazněla zde zajímavá témata z oblasti Dialog marketingu, jako např. Mobile marketing, Budování brandu, Couponing, e-Dialog, Telekomunikace v Dialog marketingu aj.

Současně zde probíhaly příspěvky a referáty ze strany vystavovatelů. Za Českou republiku, zde ve fóru vystoupil Luboš Beniak, předseda představenstva ADMAZ s referátem:” Současnost a budoucnost Direkt marketingu v České republice” dále pak Ondřej Herink z Dimaru – Manager projektu Oční kamery – se zajímavým referátem na téma “Chování zákazníků v ČR – Výsledky výzkumů Oční kamery”.

Co jsme si odvezli
Z veletrhu jsme přivezli jsme spoustu zajímavých kontaktů, materiálů i poznatků nových trendů z oblasti Dialog marketingu, který nabývá stále více na významu.

Čtěte také