Průmysl

Společnost KPMG Česká republika získala ekologickou certifikaci IS0 14001

Odpovědné chování vůči sociálnímu a životnímu prostředí je pro většinu českých firem velmi aktuálním tématem. Jedná se totiž o důležitý ukazatel nefinanční výkonnosti firem. Vedení společnosti KPMG Česká republika zaměřilo svou pozornost na problematiku environmentální odpovědnosti a na podzim tohoto roku společnost KPMG Česká republika obdržela certifikaci ISO 14001.

Mezinárodně platná norma ISO 14001 specifikuje požadavky na systém environmentálního managementu (EMS). Hlavním záměrem této normy je podpora ochrany životního prostředí a prevence znečišťování. Norma sama o sobě nestanovuje žádné absolutní požadavky na environmentální chování organizace, klade však důraz na dodržování legislativních požadavků týkajících se jednotlivých složek životního prostředí. Organizace si tak sama může určit, čím životní prostředí nejvíce zatěžuje a v které oblasti své činnosti bude hledat vhodné metody k postupnému snižování negativních dopadů na životní prostředí.

Společnost KPMG Česká republika získala certifikaci ISO 14001 a tím se oficiálně zařadila mezi organizace, které si uvědomují význam životního prostředí a chtějí svůj vztah k němu aktivně zlepšovat. „Jako jednu z našich priorit jsme si stanovili i ochranu životního prostředí a vytváření bezpečných podmínek pro naše zaměstnance. Chtěli jsme ekologické chování ve firmě podpořit, a proto jsme se rozhodli o certifikaci usilovat,“ uvádí Roger Gascoigne, partner pro CSR odpovědný za Systém environmentálního managementu.

-red-

Čtěte také