Průmysl

Ericsson se umístil na vrcholu žebříčku Greenpeace „Cool IT Leaderboard“

Společnost Ericsson se umístila na jedné z předních příček žebříčku organizace Greenpeace, který hodnotí vůdčí firmy z hlediska ekologicky šetrných informačních technologií, a byla označena za jednu z firem v tomto odvětví, které „doposud nejodvážněji a nejkomplexněji řeší problémy tohoto odvětví související se změnou klimatu“.

Tento žebříček hodnotí mezinárodní firmy zaměřené na informační technologie podle jejich úsilí o vývoj inovací snižujících emise skleníkových plynů, omezení energetické stopy svých provozů a podpory průlomové strategie v oblasti energetiky a ochrany klimatu.

Již tomu jsou dva roky, kdy Skupina pro ochranu klimatu uveřejnila zprávu SMART 2020, která popisovala potenciál odvětví informačních technologií snížit do roku 2020 emise skleníkových plynů o 15 % napříč celou ekonomikou. Organizace Greenpeace ve svém prohlášení uvedla: „Pouze několik firem se odlišuje svým komplexním přístupem k řešení klimatických problémů nebo se označilo za vůdčí firmu v této oblasti.“

Společnost Ericsson se aktivně podílí na dialogu mezi veřejností a soukromým sektorem zaměřeném na roli informačních a komunikačních technologií v boji se změnou klimatu. V současnosti se tato společnost účastní veletrhu ekologických řešení, který se koná v souvislosti s konferencí COP16 v Mexiku.

„Odstup vůdčích firem od ostatních se v oblasti ochrany klimatu stále zvětšuje – některé informačně-technologické firmy postupují kupředu, zatímco ostatní zůstávají stát,“ prohlásil Gary Cook, analytik organizace Greenpeace specializující se na energetickou politiku. „Organizaci Greenpeace těší, že společnost Ericsson přichází s řešeními problémů spojených se změnou klimatu; doufáme, že rostoucí úsilí této firmy o hospodářství využívající čisté zdroje energie bude inspirovat k aktivitě i ostatní firmy v tomto odvětví.“

„Infrastruktura ve 21. století, jejímž základem bude vysokorychlostní připojení k internetu, bude klíčovým prvkem při vytváření trvale udržitelného hospodářství s nízkými emisemi uhlíku a umožní rozvoj služeb, jakými jsou např. chytré rozvodné sítě, zdravotní služby typu m-health a inteligentní doprava,“ prohlašuje Elaine Weidman-Grunewaldová, vedoucí oddělení pro trvalou udržitelnost a společenskou odpovědnost firmy Ericsson. „Přechodem od produktů ke službám podpořeným současnými informačními a komunikačními technologiemi vytvoříme potenciál k pozitivním krokům v oblasti změny klimatu, které jsme si ještě před pár lety ani nedokázali představit. Dopad těchto kroků zajistí skutečnou transformaci.“

Prezident a generální ředitel společnosti Ericsson Hans Vestberg se zúčastnil panelové diskuse generálních ředitelů a ministrů, která upozornila na význam role informačních a komunikačních technologií při řešení změny klimatu. Hans Vestberg se do diskuse zapojil ze Švédska prostřednictvím video konference, což bylo konkrétním příkladem omezení emisí oxidu uhličitého díky informačním a komunikačním technologiím.

-red-

Čtěte také