Průmysl

KAKTUS Software usnadnil společnosti PANASONIC plánování prodeje produktů

Společnost KAKTUS Software oznámila, že vyvinula a implementovala systém určený pro plánování prodeje společnosti PANASONIC Czech Republic, která je největším dodavatelem spotřební elektroniky na český trh.

Nový systém pro plánování prodeje navržený společností PANASONIC s názvem Odysseus vycházel z požadavků na procesní řízení a požadavků vyplývajících z agilní metodiky řízení projektu. Jedním ze základních požadavků bylo zpracování velkého objemu dat k jednotlivým kategoriím produktů společnosti PANASONIC tak, aby aplikace byla schopná v reálném čase efektivně plánovat objem prodeje produktů a zároveň přispěla i k jejich následnému efektivnímu objednávání. Předpokladem bylo využití intranetové technologie s tzv. tenkým klientem.

Data ze systému je možné exportovat či importovat z/do systémů třetích stran. V případě společnosti PANASONIC se jedná převážně o import souborů ze systému SAP. Díky technologii Ajax se všechny údaje o produktech přepočítávají v reálném čase, přičemž výstupy jsou vytvářeny podobně jako v programu Excel.

Systém Odysseus byl vyvíjen v prostředí .NET za použití databázového serveru SQL 2008. Důležitou složkou této aplikace je moderní a zejména přehledný grafický design v souladu s korporátní grafikou společnosti PANASONIC. Tento projekt je výsledkem pokračující spolupráce obou společností. KAKTUS Software, který navázal nedávno dokončený projekt zahrnující systém evidence záručních oprav Panaservis.

-red-

Čtěte také