Marketing

Valná hromada CIMA: nová strategie, nový tým

CIMA – Český institut pro marketing zahájil na mimořádné valné hromadě dne 30.10.2002 novou etapu své historie. Během 10 let činnosti dosáhla CIMA řady nesporných úspěchů. Systémem jejího certifikovaného vzdělávání, kompatibilním s evropskými standardy, prošly tisíce absolventů, kteří dnes patří mezi klíčové aktéry marketingové transformace v ČR.

Členové CIMA si však uvědomují, že na dynamicky se rozvíjejícím českém trhu nelze žít jen z úspěchů minulosti. Je třeba mít aktuální strategii a důrazně ji prosazovat v tvrdé tržní realitě. CIMA se proto na valné hromadě rozhodla rozvinout své dosavadní zkušenosti a nastartovat proces inovace a zvyšování kvality. Jedním z klíčových opatření je prohloubení kontaktů s marketingovou praxí, a to zejména prostřednictvím rozšíření členské základny o marketéry zastupující nejúspěšnější firmy podnikající na našem trhu.

K prosazení nové strategie bylo zvoleno nové představenstvo, ve kterém budou pracovat: Arjan Bol (ředitel divize marketingu ING ČR), Bohumír Fiala (jednatel Semis Praha), Jiří Grenar (ředitel institutu IMPS), Jan Bart Henry (regionální ředitel Royal TPG Post pro střední a východní Evropu), Tomáš Krásný (jednatel INCOMA Consult), Peter Lelovič (Operation Manager agentury Argonauts), Otakar Pivoda (ředitel CIMA), Alena Přidalová (ředitelka institutu OTC) a Jannis Samaras (generální ředitel Santa Nápoje). Představenstvo na svém úvodním zasedání zvolilo prezidentem CIMA Tomáše Krásného. Předsedou dozorčí rady zůstává Jiří Imlauf (ředitel institutu INPRO).

Nové představenstvo zahájilo práce na business plánu CIMA na rok 2003. Při jeho přípravě hodlá intenzivně komunikovat se členy i s akreditovanými instituty a současně využívat zkušeností EMC (Evropské marketingové konfederace), jejímž je CIMA členem. Zejména v období vrcholících příprav na vstup do Evropské unie je členství v EMC jednou z klíčových výhod. CIMA se proto bude všestranně snažit naplnit své poslání a být nejen reprezentantem českého marketingu v EU, ale i evropského marketingu v ČR.

Zdroj: CIMA

Čtěte také