Výzkum trhu

Nové technologie oživily produktivitu a zvýšily flexibilitu českých zaměstnanců

Více než 90 procent Čechů uvádí, že mobilní komunikační technologie jako smartphony a notebooky oživily jejich produktivitu práce a mnohým z nich napomohly vyvážit jejich pracovní vytížení. Tyto poznatky vyplývají z nejnovějšího mezinárodního průzkumu společnosti Kelly Services, celosvětového leadera v oblasti personálních služeb.

Podle průzkumu je 85 procent respondentů přesvědčeno, že jejich schopnost pracovat mimo kancelář a být kdykoliv k zastižení výrazně narůstá. A to i přesto, že jedna třetina dotazovaných v současné době pracuje přesčas.

Tzv. Kelly Global Workforce Index vyplývá z odpovědí téměř 100 000 respondentů z 34 zemí zahrnujících i Českou republiku.

„Výrazná exploze v oblasti mobilních přístrojů umožňuje zaměstnancům být flexibilnější , mnohem více přizpůsobiví a tím i produktivnější,“ uvádí Linda Larsson, Director of Operations společnosti Kelly Services pro Českou republiku.

„Mnoho zaměstnanců v dnešní době je schopno v kteroukoliv denní hodinu pracovat z domova či odjinud mimo svou kancelář, což přináší pozitivní výsledky v produktivitě práce. A ačkoliv někteří zaměstnanci pracují přesčas, to, že mohou vykonávat své zaměstnání i mimo kancelář, je výraznou výhodou, která jim přináší větší svobodu a flexibilitu,“ dodává Linda Larsson.

Nárůst produktivity díky stále se vyvíjejícím komunikačním technologiím je evidentní napříč všemi generacemi, a to jak u generace Y (18 – 29 let) a generace X (30 – 47 let), tak i u generace ve věkové kategorii 48 – 65 let, tzv. baby boomerů.

Další zajímavá zjištění:
· 90 procent dotazovaných uvádí, že je možnost pracovat vzdáleně z domova či odjinud mimo vlastní kancelář „velmi láká“ či „spíše láká.“
· 43 procent respondentů uvádí, že díky novým technologiím pracují více přesčas, nejvíce jsou ovlivněni zaměstnanci ve věku 45 – 65 a ženy.
· Představitelé generace Y jsou s vyvážeností svého pracovního života spokojeni nejvíce, přičemž ženy jsou se stávající situací spokojenější než muži.

Z průzkumu také vyplývá, že podle 59 procent dotazovaných je produktivita práce mnohem vyšší, 33 procent respondentů je přesvědčeno, že je mírně vyšší, dvě procenta pak uvádí, že je produktivita nižší a šest procent v této oblasti neshledává žádné změny.

„Současní zaměstnanci využívají informační a komunikační technologie nejen v pracovním, ale i v soukromém životě, a proto je hranice mezi těmito dvěma sférami života čím dál tím méně zřetelná. Právě díky širokému využití jsou však zaměstnanci využívající tyto technologie ke zlepšení svých pracovních výsledků schopni výhod získaných zvýšenou produktivitou využít, a tak jsou často vnímáni jako tzv. employers of choice“, dodává Linda Larsson.

-red-

Čtěte také

Žaluzie, rolety, markýzy
Rolety, markýzy, žaluzie a další stínění dodá www.climastyl.cz!