Výzkum trhu

České společnosti kladou důraz na zvýšení efektivity inzertních výdajů

„Krátíme marketingové rozpočty, rušíme některé akce, omezujeme inzertní výdaje…,“ – tento hlas zaznívá z většiny firem. Je ale pohled marketingových odborníků skutečně tak jednostranný? Průzkum komunikační skupiny Mather ukázal, že takto zjednodušený paušální pohled spíše neplatí. Hlavní směr představuje efektivita vynaložených prostředků.

Necelé tři čtvrtiny (72 %) respondentů přiznávají, že je současná situace ve společnosti dovedla ke změně atributů, které využívají v komunikaci svých produktů. Zhruba desetina (13 %) z nich se soustředí pouze na cenu produktu. Většina (87 %) těch, kteří přistoupili ke změně, podporují funkční parametry produktu, vhodné pro komunikaci.

Změna komunikačních atributů produktu

A jaké jsou další strategie marketingových odborníků? Třetina z nich (32 %) se chlubí tím, že podmínky pro uplatnění jejich produktů na trhu se výrazně nezměnily a proto ani nemuseli přistoupit ke změnám v jejich komunikaci.

Ti ostatní oslovují nižší příjmové skupiny – 26 % těch, kteří mění komunikaci produktů. Nebo nabízejí více slev, výhod a doplňkových služeb – tuto cestu změny volí 74 % odpovídajících.

Více jak polovina pracovníků marketingových oddělení, kteří mění komunikaci produktu, přistupuje ke změně komunikačních kanálů. Převládá internet (především specializované microsite, kontextové odkazy, display reklama) a prostředky přímého oslovení klientů – zákaznické akce, direkt mailing a akviziční cesty.

Do Průzkumu komunikační skupiny Mather jsme zapojili 320 manažerů, kteří se u svých zaměstnavatelů specializují především na reklamu a marketing. V případě menších firem pak mezi odpovídajícími byli zástupci vrcholového managementu.

Zhruba 40 % odpovídajících zastupovalo společnosti s obratem v rozmezí 1 – 5 mld. Kč (38 %) a necelou třetinu respondentů (28 %) tvořili odborníci z firem, které dosahují ročního obratu 6 – 50 mld. Kč.
Obrat nižší než 1 mld. Kč deklarovalo 26 % respondentů a 8 % odpovídajících zastupuje společnosti s obratem vyšším než 50 mld. Kč.

Diverzifikovaný přístup k výdajům na komunikaci
Více jak polovina firem potvrzuje snížení letošních marketingových rozpočtů. Ostatní si zachovali loňské rozpočty nebo dokonce přistoupili k jejich zvýšení. Vyšší rozpočet společnosti věnují na komunikační podporu klíčových produktů.

Většina respondentů potvrzuje diverzifikovaný přístup při škrtech v rozpočtu. Více jak polovina (54 %) z nich použije nižší prostředky pouze na komunikaci klíčových produktů. Necelá třetina (28 %) naopak prostředky na komunikaci využije na oslovení nejhodnotnějších skupin zákazníků. Pouze pětina (18 %) přistoupila ke škrtům v rozpočtu paušálně a ubrala prostředky na komunikaci všech produktů a služeb v poměru stejně.

Rozdělení nižšího rozpočtu na komunikaci

– red –

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *