ICT

IBM už sedmnáctý rok v řadě získala nejvíc amerických patentů

Společnost IBM oznámila, že získala v roce 2009 celkem 4 914 amerických patentů. Už 17. rok v řadě tak získala prvenství v žebříčku nejvíce inovativních společností světa. IBM bude také vůbec poprvé nabízet své know-how vynálezů a software pro správu patentového portfolia klientům, kteří chtějí zlepšit správu intelektuálního majetku (IP) a tím podpořit strategie růstu na základě inovací.

Společnost tak v roce 2009 množstvím získaných patentů téměř čtyřikrát předstihla Hewlett-Packard a také překonala množství patentů získaných dohromady společnostmi Microsoft, Hewlett-Packard, Oracle, Apple, Accenture a Google.

Kromě toho IBM v roce 2009 zveřejnila téměř 4 000 technických vynálezů, které nepřihlásila k patentové ochraně, ale volně je zpřístupnila odborné veřejnosti. IBM publikovala tyto objevy v rámci svého závazku zvyšovat kvalitu patentů. Vynálezy jsou tak volně dostupné ve veřejné databázi tzv. dosavadní stav techniky (prior art) a mohou být uváděny patentovými úřady pro omezení rozsahu patentových žádostí. Snahy společnosti o zveřejnění mohou také podpořit návazné inovace a dynamický růst firem.

V rámci služeb správy patentů a intelektuálního vlastnictví bude IBM poskytovat klientům know-how pro plánování, tvorbu a využívání zavedených nebo vznikajících IP portfolií. Tyto služby však nebudou zahrnovat právní poradenství. Know-how IBM může klientům pomoci posoudit IP infrastrukturu, identifikovat oblasti s vysokým potenciálem pro vynálezy a budovat portfolio intelektuálního vlastnictví.

Přístup k verzi softwaru IBM pro správu patentového portfolia, jež je založen na platformě Lotus Notes, je v současné době dostupný klientům, jimž IBM poskytuje know-how. Webová verze tohoto nástroje je ve vývoji a bude zpřístupněna ve druhém pololetí roku 2010. Klientům, kteří mají zájem využívat tento software, vypracují odborní konzultanti týmu IBM Intellectual Property and Licensing plán odpovídající jejich individuálním potřebám.

-red-

Čtěte také

Žaluzie, rolety, markýzy
Rolety, markýzy, žaluzie a další stínění dodá www.climastyl.cz!