ICT

Optimalizace cílových skupin umožní efektivnější a levnější reklamu na Facebooku

Pouštíte se do reklamních kampaní na Facebooku a chcete se ujistit, že minimalizujete náklady? Můžete toho dosáhnout pomocí optimalizace okruhů uživatelů. Jak na to radí Jan Matyáš z digitální fullservisové agentury LCG New Media.

Co je přesah audiencí?

Přesah audiencí je situace, kdy ve dvou či více okruzích oslovovaných uživatelů (v sadách reklam s jinak definovaným okruhem zájmů, vlastních audiencí atd.) dochází ke shodě. To má za následek několik nežádoucích situací.

Proč se vyvarovat přesahu audiencí?

Pokud s reklamou na Facebooku teprve začínáte, přesah kampaní může mít dopad jak na jejich cenu, tak i na výsledky. Důvod je jednoduchý – ve chvíli, kdy je ve dvou či více sadách reklam shoda (i když jen v určitém procentu), dochází k navýšení ceny, přitom se ale reklama ukazuje totožnému okruhu uživatelů. Pokud nechcete, aby se okruhy ze dvou reklamních sad překrývaly, předpřipravte si potenciální okruhy uživatelů pro vaše kampaně ve Správci reklam. V sekci Položky zvolte Okruhy uživatelů:

Příklad: Vycházejme z předpokladu, že máme vytvořené 3 okruhy uživatelů:
1. Matky s dětmi, rodiče, rodiče s dětmi od 1–2 let v České republice ve věku 20–35 let
2. Ženy se zájmy o nakupování a módu v České republice ve věku 18–35 let
3. Podobný okruh uživatelů – Lookalike naší stránky

Jak určit, zda se jednotlivé okruhy navzájem překrývají?
Zde je postup následující: Business Manager – Knihovna položek – Okruhy uživatelů – zaškrtnout zvolené okruhy – akce – zobrazit přesah uživatelů.

Jak se zbavit přesahu při zachování cílení?

1. Přesahy u podobných (Lookalike) nebo vlastních okruhů
Pokud dochází k překrývání uložených okruhů uživatelů mezi vlastním uloženým okruhem a lookalike či vlastním okruhem, stačí jít do Power Editoru a nastavit následující v Sadách reklam: Okruhy uživatelů – Vlastní okruhy uživatelů – vyloučit – vyloučit lidi, kteří jsou minimálně v jedné z těchto kategorií.

2. Přesahy u uložených okruhů
Zde se jedná o poněkud komplikovanější problematiku, protože Facebook zatím neumožňuje aplikovat výše zmíněný postup na uložené okruhy.
Je nutné ručně vyloučit zájmy, které obsahuje jiný okruh uživatelů. Na našem příkladu to uděláme tak, že zvolíme námi vytvořený okruh (matky a rodiče) a nastavíme následující položky v okruhu uživatelů: Podrobné cílení – Vyloučit uživatele – vyloučit lidi, kteří odpovídají alespoň jedné z uvedených možností – vyloučíme všechny zájmy z druhé sady reklam (mateřství, rodičovství atd.) – aktualizujeme.
Stejný postup platí pro druhou sadu, akorát opačně (vylučujeme zájmy nakupování a móda). Pro kontrolu znovu ověříme přesah. Mělo by se jednat o nulové procento:

Čtěte také