banner_left
banner_right
Marketing

V GfK Czech představili neuromarketing

Za účasti třiceti předních odborníků na výzkum trhu byla v GfK Czech představena jedna z metod neuroscience. Zařazením GfK NeuroMarketing do portfolia výzkumných metod lze poprvé v České republice získat ucelený pohled na rozhodovací proces spotřebitelů. V kombinaci s využitím oční kamery, expertního pozorování, nahrávek mimiky a řeči těla, hloubkových rozhovorů a dat o skutečném nákupním chování GfK Czech jako první výzkumná agentura na českém trhu poskytuje komplexní řešení pro poznání spotřebitele.

Za pomoci metody GfK NeuroMarketing je možné vyhodnotit intenzitu emocí a pozornosti, respektive poznat, co způsobuje zájem nebo zalíbení. Měření mozkových vln tak doplňuje celkový obrázek o chování spotřebitele a způsobu jeho rozhodování. Dosud bylo možné hodnotit kombinaci objektivního chování a subjektivního hodnocení zkoumané osoby. Objektivní chování oční kamerou, pozorováním či nahráváním mimiky a řeči těla. Subjektivní pohled pak pomocí skupinových či individuálních rozhovorů.

„Do mozaiky poznání toho, jak se spotřebitel rozhoduje, nyní vkládá GfK NeuroMarketing chybějící dílek. S jeho pomocí měříme nejen intenzitu emocí, ale i intenzitu pozornosti, kterou respondent podnětu věnuje,“ říká o GfK NeuroMarketing Jaroslav Jíra, ředitel pro obchod a marketing GfK Czech.

Hodně si od nové metody slibuje i Ondřej Herink, vedoucí kvalitativního výzkumu GfK Czech, jehož tým byl k využití neuroscience pro marketingové účely vyškolen. „Najít konkrétní impuls, který je odpovědný za to, že se nám daná věc líbí nebo nás zaujme, je v sérii mnoha set podnětů (např. při víkendovém nákupu) velmi těžké, často až nemožné. Měření mozkové aktivity poskytuje odpovědi, které nám dosud scházely. GfK NeuroMarketing v kombinaci se snímáním dráhy zraku nádherně vykresluje skutečně komplexní obrázek toho, co se s člověkem v momentě kontaktu s podnětem děje.“

GfK NeuroMarketing nabízí hluboké porozumění emočnímu a kognitivnímu zapojení spotřebitele do zpracování marketingových podnětů za využití nejméně obtěžujícího nástroje, který je v současnosti dostupný. Mozkové vlny jsou snímány pomocí bezdrátové „čelenky“, k níž – na rozdíl od lékařských čidel – není nutno používat žádný gel ani jiné pomůcky. To se výraznou měrou podílí na nastavení co nejpřirozenějších podmínek pro výzkum a tudíž i na maximální validitě získaných výstupů.

GfK NeuroMarketing přináší průlomový pohled na to, jak vytvářet a optimalizovat reklamní sdělení, balení, mediální obsah, online kampaň, uspořádání v kamenném či virtuálním obchodě, či jak nastavit parametry tak, aby prožitek spotřebitele pozitivně odrážel záměry marketingové kampaně.

-red-

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *