Public relations

PR agentura Margetroid bude pro Komix vytvářet komunikační strategii

Společným cílem je propagace témat jako je internet věcí nebo průmysl 4.0 či big data. Komix si agenturu Margetroid vybral na základě úspěšných PR kampaní realizovaných pro společnosti z oblasti ICT a tedy znalosti této komunikačně obtížnější oblasti.

Po třech měsících “zkušebního provozu” bude PR agentura Margetroid vytvářet komunikaci v médiích pro společnost Komix dlouhodobě. Důvodem byly dobré výsledky a oboustranně naplněná očekávání. Společnost Komix zabývající se v oblasti ICT především problematikou internetu věcí, big data, business Intelligence, průmysl 4.0 atd. stvrdila tímto partnerstvím svůj záměr pravidelně pracovat na svém zviditelněni v médiích, jejichž prostřednictvím chtějí oslovit především desicion makery z oblasti retailu, výroby nebo financí. Zaměří se na celostátní zpravodajské deníky, ekonomické týdeníky, televizi, rozhlas a marketingová média.

“Společnosti Komix můžeme nabídnout především zpracování těžko uchopitelných témat z oblasti ICT, které přetvoříme do takové podoby, aby je námi oslovení novináři akceptovali a následně Komix oslovovali jako odborníky na danou problematiku,” říká Ivana Karhanová, majitelka agentury Margetroid.

“Agenturu jsme si vybrali na základě jejích rozsáhlých zkušeností v oblasti marktetingové komunikace pro klienty z oblasti ICT a už výsledky za první tři měsíce potvrdily, že jsme si vybrali dobře, tedy profesionály, kteří našim tématům rozumí a dokáží je dostat do médií,” upřesňuje Kamila Rychtaříková, marketingová manažerka společnosti Komix.

Čtěte také