Public relations

Red Media obhájila online pro Karlovarské minerální vody

Mediální agentura Red Media z nákupní aliance MediaBlock zvítězila v tendru Karlovarských minerálních vod na nákup a plánování online médií. Stejně jako v roce 2017 bude mít i letos na starost mediální strategii pro kompletní portfolio společnosti, kam patří značky Mattoni, Magnesia, Aquila nebo Granini.

„Díky komplexnímu trackingu kampaní máme zpětnou vazbu na výkon různých kreativ a dokážeme podle toho optimalizovat bannery tak, aby co nejlíp předaly klíčové sdělení. Pro Karlovarské minerální vody budeme v praxi řešit například rozmístění jednotlivých prvků v rámci banneru nebo neustále se měnící technické parametry reklamy. Ne všechny agentury mají totiž dostatečné know-how a flexibilitu na tyto změny pružně reagovat. Tímto způsobem už pomáháme zvyšovat efektivitu digitálních kampaní i dalším klientům,“ popisuje Zuzana Valdová, Group Planning Manager agentury Red Media.

„Těším se, že s Red Media navážeme na dosavadní úspěšnou spolupráci. Loni jsme díky optimalizaci kreativ v některých případech zvýšili hodnoty responze banneru až o 83 % a jako standard jsme zavedli vyhodnocování kampaní z pohledu brandových ukazatelů. V roce 2018 se zaměříme na zvyšování kvality a efektivity kampaní pomocí důsledného sledování vizibility, předcházení fraudu a vícestupňové brand safety politiky.“ říká Pavel Harák, manažer pro online marketing Karlovarských minerálních vod.

Čtěte také