Branding

Skinners aktualizují svou identitu

Výrobce českých ponožkobot Skinners sáhl k drobné, ale o to významnější změně ve své vizuální prezentaci. Rozhodl se následovat trendy v oboru a stávajícímu logu i logotypu vtiskl praktičtější a výraznější podobu.

Elementární složky v logu symbolizují dva šestiúhelníky zaklesnuté do sebe. Jeden hexagon reprezentuje technologii, druhý přírodu, zaklesnutí pak podtrhává jejich provázanost. A právě nejnovější zásahy do loga a logotypu mají za cíl toto sdělení zvýraznit a šířit na každém kroku.

Zatímco symbolika nového loga i logotypu je postavena na stejných prvcích jako doposud, hlavní změna tkví ve zlepšení čitelnosti a celkovém zvýraznění. Oproti stávající vizuální podobě tak nová verze působí robustněji, což umožňuje, aby bylo logo snadněji rozpoznatelné i v menším měřítku. Důvody modifikace vizuální podoby byly jak estetické, tak praktické. „Cílem bylo udělat celkovou aktualizaci loga tak, aby bylo modernější a více funkční. Spousta jiných značek si prošla podobným vývojem od prvotních velmi expresivních log s množstvím ozdobných prvků po jednodušší a praktičtější tvary,” uvedl spoluzakladatel Skinners Petr Procházka. „Stojí za tím i technické nároky. Šicí stroje nebo tiskárny nezvládaly zhotovit detaily původního loga. Tenké linie jsou také náchylné k odlepení, ulomení a jsou špatně čitelné,” dodal.

Přestože na trhu působí teprve necelých sedm let, ušli výrobci ponožkobot Skinners dlouhou cestu a spolu s nimi i vizuální identita společnosti. Vůbec první podobu loga Skinners tvořil symbol ponožkoboty umístěné v bodu na mapě. Hlavním sdělením této vizualizace bylo zdůraznění univerzálnosti, kompaktnosti a přenositelnosti ponožkobot Skinners s heslem ”Simply with you anywhere”. Po čase však došlo na změnu loga tak, aby hlavní symbol zdůraznil ucelenou filozofii Skinners. Ta se zrcadlí v provázaností dvou hlavních prvků – přírody a technologie. Zatímco Skinners akcentují nutnost respektovat a chránit naše okolí a využívat ho ke zdravému a aktivnímu životu, k výrobě ponožkobot používají výhradně ty nejkvalitnější materiály a nejvhodnější technologické postupy, které neustále zdokonalují. Tyto dvě elementární složky v logu symbolizují dva šestiúhelníky zaklesnuté do sebe. Jeden hexagon reprezentuje technologii, druhý přírodu, a zaklesnutí pak podtrhává jejich provázanost. A právě nejnovější zásahy do loga a logotypu mají za cíl toto sdělení zvýraznit a šířit na každém kroku.

Aktualizace loga však není to jediné, čím chtějí Skinners přispět ke srozumitelné komunikaci vlastní identity. Nově tomuto úkolu napomáhá i publikace s názvem Brand Story, která v sobě pojímá jak příběh Skinners, tak vizi, misi i hlavní pilíře společnosti. Společně s plánovanými publikacemi Visual Identity a Photo Guide pak Brand Story v budoucnu poskládá Brand Book – ucelený obraz společnosti Skinners.

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *