Knihy

Strategie modrého oceánu

Kniha W. Chana Kima a Renée Mauborgneové Strategie modrého oceánu, jejíž české vydání s podtitulem Umění vytvořit si svrchovaný tržní prostor a vyřadit tak konkurenty ze hry připravilo nakladatelství Management Press vystavuje pochybám vše, co bylo až dosud považováno za předpoklad strategického podnikatelského úspěchu.

Mezinárodní bestseller, který vyšel již v 42 jazycích a jehož se prodalo již více než 2 milióny výtisků, na současnou vypjatou konkurenční situaci reaguje tak, že přináší pragmatickou a názornou metodologii hodnotových inovací, které jsou klíčovým prvkem vytváření „modrých oceánů“ nových a výlučných tržních příležitostí.

„Firmy – ve snaze o dosažení udržitelného a ziskového růstu – se tradičně pouštějí do neúprosných konkurenčních střetů – do přímé konfrontace s konkurenty,“ říkají autoři. „Bojují o dosažení konkurenční výhody, svádějí bitvy o tržní podíl, usilují o to, aby vynikly, aby se něčím odlišily od svých konkurentů.“

Kniha W. Chana Kima a Renée Mauborgneové, která fakticky převrací tradiční myšlenkové pojetí strategie, tak načrtává spolehlivou mapu „nové smělé cesty k budoucím podnikatelským vítězstvím“.

mp_strategie_modreho_oceanu_big

W. Chan Kim je profesorem strategie a mezinárodního managementu na INSEAD, prestižním institutu s kampusem ve Fontainebleau nedaleko Paříže a v Singapuru a zakladatelem Value Innovation Network (VIN), globálního společenství zabývajícího se praktickými aplikacemi koncepcí hodnotových inovací, a členem správní rady Value Innovation Action Tank.

Renée Mauborgne je profesorkou strategie a managementu na INSEAD a spoluzakladatelkou Value Innovation Network (VIN), globálního společenství zabývajícího se praktickými aplikacemi koncepcí hodnotových inovací, a členkou správní rady Value Innovation Action Tank.

Kniha vyšla v Knihovně světového managementu nakladatelství Management Press.

Čtěte také

Žaluzie, rolety, markýzy
Rolety, markýzy, žaluzie a další stínění dodá www.climastyl.cz!