Média

Bankovní institut si pro komunikaci vybral EMD consultants

Nejstarší soukromá vysoká škola v České republice Bankovní institut (BIVŠ) si vybrala pro spolupráci v oblasti public relations služby týmu EMD consultants. Spolupráce vzešla z výběrového řízení, které proběhlo v únoru letošního roku. 

Hlavním cílem PR kampaně bude budování dobrého jména Bankovního institutu jako kvalitní vysoké školy, která nabízí svým studentům zajímavé studijní obory a důslednou přípravu pro jejich budoucí kariéru. Intenzivní komunikační kampaň zacílí nejen média, potenciální a stávající studenty, ale také české odborníky v oblasti ekonomie a bankovnictví.

“BIVŠ od začátku studia klade důraz na propojení s praxí – studenti mají stáže přímo v bankách, kvalitně vybavenou IT laboratoř simulující bankovní prostředí, přednášejí jim významné osobnosti z bankovního sektoru, mohou absolvovat část studia v zahraničí. Věříme, že ve spolupráci s týmem EMD consultants se nám podaří tento pozitivní obraz naší školy komunikovat prostřednictvím médií a oslovit tak nejen naše stávající a potenciální studenty,“ uvedla Lucie Kuželová, výkonná ředitelka Bankovního institutu vysoké školy.

Absolventi Bankovního institutu nacházejí uplatnění jako úspěšní bankéři, obchodníci na kapitálových trzích, ekonomové v podnicích, ale i na finančních úřadech. Neztratí se ani při oceňování majetku nebo jako úvěroví specialisté.

Čtěte také