Branding

Budějovický Budvar provedl redesign u všech obalů značky Budweiser Budvar

Budějovický Budvar uvádí v těchto dnech na trh nové obaly pro pivo značky Budweiser Budvar. Hlavními cíli projektu bylo sladění vzhledu obalů s hodnotami značky, lepší identifikace výrobků spotřebitelem, snížení počtu variant etiket a zvýšení výkonu stáčíren lahví. Příprava redesignu byla zahájena již v roce 2010. Během této doby bylo nutno vytvořit více než 200 nových obalových položek pro český trh i pro export. Kromě etiket na lahvích se změnila například adjustáž plechovek a také všechny typy kartonových obalů. Novým designem obalů řekla značka Budweiser Budvar další ze svých NE, tentokrát NE strnulosti a schematizmu pivního obalového designu.

V těchto dnech začal Budějovický Budvar dodávat na český trh i na export pivo ve zcela nových obalech. Design obalů výrobků patří mezi nejdůležitější prvky, které tvoří image značky. Podle designu i technického provedení spotřebitelé nejen rozpoznávají značku od konkurence, ale zároveň k ní přiřazují určité hodnoty. Stávající etikety pro značku Budweiser Budvar se používaly od roku 2005. Zejména po zásadní změně komunikace značky v roce 2010 však starý design obalů postupně přestával plnit svou funkci a nevyhovoval ani požadavkům trhu. Pivovar proto přistoupil k modernizaci všech obalů. Jedná se další logický krok v procesu celkové změny komunikace značky Budweiser Budvar: v nedávné době byla v rámci toho provedena například i obměna nápojového skla nebo výměna plastových přepravek.

Budvar nová etiketa

CÍLE REDESIGNU
„Hlavním cílem projektu redesignu obalů pro značku Budweiser Budvar bylo sladění vizuální podoby obalů s hodnotami naší značky, jako jsou originalita, odvaha, vymezení proti masovému vkusu, úspěch v zahraničí a další,“ říká Ing. Marek Honetschläger, manažer pro inovace z Budějovického Budvaru. Dalším cílem bylo grafické sjednocení všech typů obalů do druhových řad a tím dosažení lepší identifikace všech druhů výrobků spotřebitelem. „Nový obalový design značky Budweiser Budvar zachovává klíčové prvky, jako jsou tvar láhve, barevnost skloviny, logo a primární barevné kódování, přitom se ale posouvá k modernějšímu tvarosloví a větší designové čistotě,“ vysvětluje Marek Honetschläger. V rámci projektu došlo i ke snížení počtu variant etiket pro téměř 70 exportních zemí. To mimo jiné znamená úsporu nákladů a také zvýšení výkonu stáčíren lahví – zkrátí se totiž prostoje linek při změnách etiket pro zákazníky v různých zemích. „Při tvorbě nového designu jsme se snažili vymanit z poněkud unavených a předvídatelných schémat pivního designu, které bohužel ještě často vidíme okolo nás. Novými obaly tak značka Budweiser Budvar říká další ze svých NE,” uzavírá Marek Honetschläger. Projekt by zahájen v roce 2010. O jeho důležitosti svědčí i to, že v prvním kole výběrového řízení bylo osloveno devět potenciální dodavatelů, včetně několika zahraničních. Vítězem tendru se stalo slovenské designérské studio 3H Creative.

NOVÉ ETIKETY
Základním obalovým prvkem je etiketa, a její řešení se následně promítá do všech ostatních typů obalů. Tvar dělicí čáry umístěné zhruba v jedné třetině výšky etikety výrazným způsobem podtrhuje dynamiku značky a zároveň svou konkrétní barevností definuje druh piva. Tradiční prvky používané i v minulosti – „Rytíři“ a městský znak – jemně odkazují na místo původu piva a tradici značky. Novým prvkem na etiketě je pak nový název pro každý druh piva – tzv. subname (např. B:ORIGINAL). Každý druh piva má navíc i svou vlastní dominantní barvu pro ještě lepší orientaci spotřebitelů v rámci portfolia. Nová etiketa vykazuje podle marketingového výzkumu výrazně lepší vnímání hodnot značky mezi spotřebiteli, než dosavadní varianta.

NOVÉ NÁZVOSLOVÍ PRODUKTŮ BUDWEISER BUDVAR
Každý výrobek značky Budweiser Budvar stále poznáte na první pohled podle barvy a tvaru láhve. Do názvů jednotlivých produktů z portfolia značky bylo ale nutné vnést srozumitelnější řád. Názvosloví produktů proto bylo upraveno tak, aby se spotřebitelé mohli na první pohled jednoduše zorientovat. Nové názvy produktů začínají vždy písmenem „B:“ – symbolem, který jasně identifikuje příslušnost ke značce Budweiser Budvar a je zárukou hodnot, na kterých značka stojí:
– používání pouze těch nejlepších surovin
– nezkracovaní doby ležení
– výroba jen v Českých Budějovicích
– odmítnutí prodeje svého jména

Za písmenem „B“ pak následuje jméno konkrétního druhu piva (subname), které výstižně odráží jeho charakter. Jména produktů byla vybrána tak, aby byla srozumitelná jak zákazníkům v České republice, tak i zahraničním turistům a spotřebitelům ve více než 60 zemích, do kterých pivovar své pivo exportuje. Toto nové označení má značný potenciál pro lepší odlišení piv z rodiny Budweiser Budvar od konkurence. Původní názvy produktů však stále zůstávají součástí etiket jako doplňkový element.

B:ORIGINAL – označuje originální světlý ležák Budweiser Budvar, dominantní barva zlatá
B:DARK – odkazuje na barvu tmavého ležáku Budweiser Budvar, dominantní barva černá
B:CLASSIC – bude názvem pro oblíbené světlé výčepní pivo Budweiser Budvar, dominantní barva stříbrná
B:FREE – označuje nealkoholické pivo Budweiser Budvar, dominantní barva zelená
B:STRONG – vystihuje plnou silnou chuť speciálního piva Bud, dominantní barva bronzová doplněná tmavě červenou
B:SPECIAL – používá se pro „kroužkovaný ležák“ s obsahem živých kvasinek

Čtěte také

Žaluzie, rolety, markýzy
Rolety, markýzy, žaluzie a další stínění dodá www.climastyl.cz!