Branding

DODO načíná další etapu s novou vizuální identitou

Technologicko-logistická firma DODO, která se specializuje na efektivní městskou last-mile logistiku, má novou vizuální identitu. Ta odráží zejména vstup firmy do fáze dospělosti a reflektuje přerod startupu v mezinárodní skupinu a firmu se skutečně celoevropskou ambicí.

Nový brand pak také lépe odpovídá aktuálnímu B2B zaměření služby. Firma kromě změny barvy a loga rovněž oficiálně ukončuje službu osobního asistenta, se kterou ještě před akvizicí ze strany Michala Menšíka vstupovala na trh. Novou identitu DODO připravovala ve spolupráci s interním týmem DODO agentura Guts Prague.

Nová identita technologicko-logistické společnosti DODO má za cíl odrážet především technologickou vyspělost a procesní vyzrálost, k níž se firma během uplynulých let propracovala. Nová identita DODO tak má mít dospělejší design reprezentující unikátní kompetenci v logistice poslední míle, která je na trhu čím dál žádanější, a to hlavně se vzrůstajícím tlakem na kvalitu i ekonomickou a environmentální udržitelnost služeb v e-commerce. Nová identita navíc znamená definitivní ukotvení DODO v segmentu B2B, a tedy i jasnější definování propozice DODO při vstupu na nové evropské trhy.

„Toho, kam se DODO během krátké doby dokázalo vypracovat, jsme dosáhli právě díky naší expertíze v B2B logistice. V povědomí se proto chceme profilovat jako silný partner poskytující kompletní logistické řešení v doručování poslední míle, které je poháněné pokročilou technologií. Cílem je usnadnit život firmám i jejich zákazníkům a zmírnit dopady logistiky na životní prostředí. Naše vizuální identita musí na první pohled odkazovat k tomu, za čím stojíme a v čem spočívá naše know-how. Nový brand má za cíl jasně evokovat naše kompetence, jako je chytré plánování tras, efektivní využívání flotily i odvaha prosazovat inovativní přístupy k městské logistice,“ vysvětluje rozhodnutí pro změnu vizuální identity Peter Menky, Chief Commercial Officer DODO Group.

K udržitelnosti skrze technologie

Výraznou zelenou barvu, která pro DODO byla od prvopočátku fungování typická, si firma ponechá, i ta však ponese modernější vzhled. Takzvaná DODO Green, autentická kombinace zelené a modré barvy, má symbolizovat nejdůležitější firemní hodnoty – šetrnost vůči životnímu prostředí a důraz na využívání a rozvoj technologií. Právě technologická platforma, kterou si DODO samo vyvíjí, hraje totiž v otázce udržitelné městské logistiky klíčovou roli.

„Novou vizuální identitu jsme stavěli tak, aby odrážela změnu našeho positioningu k výhradně B2B orientované technologické firmě. Stavíme na moderních plných barvách a jednoduché, hravé geometrii, která symbolizuje cestu k cíli. Ta je pro DODO signifikantním konceptem jak z pohledu doručení zboží k zákazníkovi, tak jako cesta směrem k doručení našich ambiciózních cílů. Klíčové bylo vytvořit identitu, která bude nadčasová a díky své jednoduchosti snadno použitelná na všech trzích, kde DODO operuje. Využitím plných barev se pak snažíme podtrhnout nejdůležitější aspekty našeho fungování – důraz na udržitelnost a technologickou kompetenci, “ komentuje Jana Hejnicová, Group Head of Marketing ve společnosti DODO.

Z lokálního startupu v logistického lídra Evropy

Nová identita pro firmu znamená pomyslné dokončení transformace z lokálního startupu v zavedenou mezinárodní firmu s jasnou ambicí nastavovat nové logistické standardy napříč evropskými trhy. To kromě změny vizuální identity a zaměření se čistě na logistiku směrem k B2B partnerům obnášelo i významnou změnu firemní struktury a přechod na skupinovou úroveň řízení. V čele DODO Group stojí většinový vlastník skupiny Michal Menšík. Na pozici skupinového COO se v nedávné době posunul Martin Marek, kterému přímo reportuje i nová manažerská posila Ivo Velíšek, jenž do firmy nastoupil do pozice CEO pro Českou republiku a Slovensko.

Čtěte také

Žaluzie, rolety, markýzy
Rolety, markýzy, žaluzie a další stínění dodá www.climastyl.cz!