Služby

IPSOS v ČR i ve světě v r. 2013 potvrdil silnou pozici mezi výzkumnými agenturami

Výsledky za minulý rok ukazují, že i v době ekonomické krize a velkého tlaku v odvětví si Ipsos udržuje výsadní postavení mezi výzkumnými agenturami. Velkým dílem k tomu přispívá zavádění nových technologií a inovací, za což IPSOS sklízí mezinárodní uznání.

Dle závěrů GreenBook Research Industry Trends Report 2013 je Ipsos celosvětově vnímán jako jedna z nejvíce inovativních výzkumných agentur. V ČR dosáhl IPSOS v r. 2013 obratu ve výši 342 mil. Kč a tím potvrdil svoji pozici č. 1, firma dosáhla stejného výsledku jako v r. 2012.

Aktuální ekonomické podmínky a existující tlak na odvětví se zčásti projevili i ve finančních výsledcích. Zatímco v ČR lze pozorovat stabilizaci výsledků, celosvětově však Ipsos čelil mnoha výzvám v čele s měnovou politikou a ekonomickou nerovnováhou v Evropské unii, což se podepsalo o 4% menším obratem než v roce 2012. Na konci roku 2013 se už tempo růstu obratu skupiny Ipsos zrychlilo na 1,6%, přičemž na růstu obratu se podílely zejména rozvíjející se trhy, klíčoví mezinárodní klienti a největším dílem pak zavádění nových technologií.

Do roku 2014 tak Ipsos vstupuje jako třetí globálně nejvíce inovativní agentura pro výzkum trhu na základě hodnocení klientů a společností v odvětví. Na prvních pozicích se umístily úzce specializované agentury, z velkých síťových výzkumných agentur pro výzkum trhu působících i v ČR je ovšem Ipsos vnímán jako nejinovativnější. Výsledky výzkumu přinesl GRIT report na konci roku 2013.

Radek Jalůvka, General Manager IPSOS CZ&SK, považuje za největší úspěchy Ipsos v roce 2013 výrazné rozšíření moderních technologií ve výzkumech – např. rozvoj aplikace Shopmetrics, využití výzkumné samoobsluhy Instant Research, využití mobilních technologií ve výzkumech Ipsos Mobile a dodává: “ Za nejúspěšnější projekt z hlediska zájmů a potřeb klientů ale považuji segmentační nástroj CENSYDIAM, který umožňuje detailní pochopení spotřebitelských motivací, ovlivňujících chování zákazníků. Kdo toto pochopení využije ve svůj prospěch, je na trhu úspěšný.“

Čtěte také