Služby

Přední čeští manažerští poradci a lektoři pomáhají školit interní lektory ve firmách

Stále častějším jevem v tuzemských firmách i nadnárodních korporacích je zakládání vlastních vzdělávacích středisek. Budování interních vzdělávacích center však stojí miliony korun a firmy se snaží náklady snižovat. Jednou z cest je obsazení lektorských pozic vlastními zaměstnanci.

Ti však nebývají vždy kompetentní v předávání zkušeností a znalostí.
Proto vznikl nový koncept rozvoje interních vzdělavatelů, ve kterém spojily své síly přední kapacity v oboru firemního vzdělávání: Petr Eisner, DiS, Olga Franců, PaedDr. Jitka Jilemická, PaedDr. Olga Medlíková a Mgr. Jan Vojtko.

Střední a zejména velké firmy v době škrtů čím dál méně využívají externích agentur a vedou vzdělávací programy svépomocí ve vlastních školících odděleních. Školení vedou pracovníci na seniorských pozicích. Přestože mají tito přednášející know-how a letitou praxi, často znalosti neumějí předat dále. Právě proto je nutné, aby sami prošli školením a naučili se své vědomosti a znalosti předat kolegům poutavou formou. „Z důvodu poptávky proto vznikl i projekt rozvoje interních vzdělavatelů, ať už lektorů, trenéru, koučů, konzultantů, mentorů či supervizorů. Vznikl tedy pro potřeby cíleného a zaměřeného rozvoje lidí, kteří učí lidi,“ mluví o širokém záběru dlouholetá lektorka pro byznys, neziskové organizace a státní správu PaedDr. Olga Medlíková, která je jednou ze školitelů.

Cílem je podle tvůrců zajistit kvalifikovaný výběr vnitropodnikových vzdělavatelů dle potřeb zadávající společnosti. K tomu je potřeba lektory vytrénovat v požadovaných znalostech, dovednostech, metodách a technikách. Dále má projekt za cíl pomoci ve firmě vytvořit metodiky, které budou odrážet jak potřeby školících pracovníků, tak zaměstnanců i samotné firmy. Koncept bude napomáhat rozvoji vzdělavatelů pomocí uspořádané a zaměřené zpětné vazby a aktuální stav interních vzdělavatelů bude posouzen pomocí profesionálně vedených development center. „Už dnes firmy, kterým není lhostejná kvalita lektorů, využívají právě development centra, ve kterých interní lektoři a koučové prokazují svoji odbornou způsobilost. Pomocí těchto center se dá zjistit, kdo je jak způsobilý nejen odborně, ale i lektorsky, kdo potřebuje nějakou pomoc, koho přesunout například z lektorské role do role kouče nebo mentora, čili jak může daný člověk růst,“ připomíná Olga Medlíková. Development centrum je nástrojem hodnocení a dalšího rozvoje vzdělavatelů, měří jejich výkon na základě kompetencí, poskytuje zpětnou vazbu účastníkům i firemním zadavatelům.

Jaký by měl interní lektor být?

Hledá-li firma interního lektora, který bude přednášet o produktech, klientech, technikách prodeje nebo dovednosti, jak si získat a udržet zákazníka, nepotřebuje mít nikoho obzvláště kreativního. Stává se, že materiály a prezentace, které použije, mu vytvoří někdo jiný. V případě nadnárodní společnosti se mnoho materiálů připravuje mimo Česko a u nás se jen přeloží. Interní lektor do nich většinou nesmí zasahovat. „Zde tedy potřebujeme člověka, který ctí firemní kulturu, je loajální a umí interní firemní vědění předat dál způsobem, který zaměstnance firmy zaujme a podpoří je v jejich osobním rozvoji,“ říká Olga Franců z týmu lektorů.

Jak toho chtějí dosáhnout?
Rozvoj interních vzdělavatelů postavili zkušení lektoři na několika základních pilířích. Investice do lidských zdrojů představuje významnou nákladovou položku každé společnosti. Stejně jako u klasického minimalizování rizika „špatného výběru“ proto dobře poslouží hodnotící program určený pro větší počet uchazečů: Assessment centrum. Česká alternativa tohoto anglického názvu by se dala volně přeložit jako hodnotící středisko. Jedná se tedy o speciální diagnostickou metodu, která se používá pro výběr zaměstnanců z většího počtu uchazečů. Nedílnou součástí konceptu je i zjištění podrobného typologického profilu lektora metodou Golden Profiles of Personality, která využívá 5-ti základních posuzovacích škál a řady subškál. Probíhá formou testu, na nějž navazuje poradenský rozhovor. Výstupem je podrobná hodnotící zpráva. Samozřejmostí jsou i kvalitní tréninky, kurzy a školení, pomocí kterých firma rozvine potřebné dovednost svých lektorů ať už ve formě klasických seminářů, tréninků či videorozborů. Nechybí ani koučování, stínování, mentoring, jež pomohou profesnímu posunu interních lektorů, práce se zpětnou vazbou, tvorba metodik s ohledem na správné využití vhodných forem a metod výuky a development centra.

Čtěte také