Výzkum trhu

Obraz podnikatelů se v očích veřejnosti zvolna zlepšuje

Češi na podnikatelích nejvíc oceňují odpovědnost, kterou za své podnikání nesou, a vytváření pracovních míst. Z aktuálního výzkumu GfK Czech pro Ernst & Young vyplynulo, že nadpoloviční většina lidí (55 %) vnímá podnikatele pozitivně, 42 % uznává, že mají těžký život. Na druhou stranu mají lidé pocit, že podnikatelé už tolik nerespektují své zákazníky a že nejsou tak dobrým příkladem jako dřív.

Image podnikatele je dnes převážně neutrální – s pojmem podnikatel si lidé nejčastěji (77 %) spojují atributy vyjadřující podnikání samotné (podniká, majitel firmy, obchodník…), necelá třetina respondentů si spontánně vybaví negativa či pozitiva spojená s podnikáním. Ze spontánních reakcí i z odpovědí na otázky zaměřené na atributy s podnikáním spojené je patrný pozitivní posun ve vnímání podnikatelů.

Graf 1: Spontánní vnímání podnikatelů u populace
Neutrální asociace: (spojené se slovem podnikatel) podniká, majitel firmy, obchodník…
Negativa podnikání: hodně práce, starostí, stres, málo času…
Pozitiva podnikání: hodně peněz, majetek, pánem svého času, volnost, realizace, schopnosti…
Fyzické atributy: auto, oblek.
Mírně pozitivní asociace: jsou slušní i neslušní, je to můj kamarád, známý, jsou jako každý jiný…
Negativní asociace: zloději, podvodníci, okrádají lidi, arogance, špatná zkušenost…

„Těší mě, že podle průzkumu se celkový obraz podnikatelů u veřejnosti zlepšuje. Během let jsem měla příležitost a čest setkat se s řadou výjimečných českých podnikatelů a vím, že za jejich úspěchem stojí často velké úsilí a dlouholeté odříkání. Ocenění si bezesporu zaslouží,“ říká Magdalena Souček, vedoucí partnerka Ernst & Young v České republice. „Z průzkumu také vyplynulo, že podnikatele i veřejnost trápí silná korupce. Proti tomu, aby úplatky přestaly být každodenní realitou, je třeba bojovat všemi zbraněmi a pozitivními příklady. Věřím, že silné podnikatelské vzory mohou pomoci současnou situaci změnit,“ dodává Magdalena Souček.

Bez korupce nelze podnikat?

Necelá polovina podnikatelů (44 %) přiznává, že se ocitla v situaci, kdy mohli úplatkem získat výhodu v podnikání. 67 % z nich přešlo nabídku bez reakce, 9 % úplatek dalo a 9 % otevřeně odmítlo úplatek poskytnout. Nikdo z dotazovaných podnikatelů korupci nehlásil ani policii, ani vyšším místům. Pro téměř polovinu z podnikatelů, kteří se v této situaci ocitli, měla jejich reakce na podnikání vliv, nejčastěji negativní. 

Pozornost si zaslouží i fakt, že nejčastěji se podnikatelé s korupcí setkávají u soukromých firem (37 %), teprve na dalších příčkách se umístily úřady, zadavatelé výběrových řízení, státní instituce a ministerstva.

Graf 2: Kde se podnikatelé nejčastěji setkali s možností uplácet (Báze: podnikatelé, kteří se setkali s možností uplácet)

Problém nejsou daně, ale nerovné podmínky a byrokracie

Čeští podnikatelé si dnes mnohem více stěžují na byrokratickou zátěž a nerovné podmínky pro podnikání, než na nastavení daní. Populace i podnikatelé se také shodují na tom, že podpora malého a středního podnikání je dnes horší než před několika lety.

Přibližně pětina podnikatelů říká, že se jejich život se začátkem podnikání nezměnil. Hovoří-li o pozitivní změně, jmenují nejčastěji zvýšení životní úrovně a svobodu – ve smyslu možnosti rozhodovat sám o sobě. Zároveň však vnímají i negativní stránku věci, zejména nedostatek času, množství práce, starostí a stresu.

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *