CRM

Adastra uvádí na trh řešení Churn Analytics

Adastra, dodavatel řešení analytického CRM a datové integrace, uvádí na trh řešení Churn Analytics. Jde o analytické řešení využívající technik Data Mining pro předvídání odchodu zákazníků ke konkurenci. Řešení je určeno především pro větší firmy z oboru telekomunikací, bankovnictví a finančních služeb.

Řešení Adastra Churn Analytics je integrační projekt. Jeho součástí jsou předdefinované prediktivní modely využívající technik Data Mining, předdefinované skórovací procedury, datová integrace (ETL – extraction-transformation-load) a interface s kontaktním CRM. Neméně důležitou součástí řešení je předdefinovaná sada vstupních dat (proměnných), která se liší v závislosti na odvětví zákazníka, a know-how firmy Adastra v oblasti obchodních procesů souvisejících s prevencí Churnu.

„Analytická úspěšnost predikce odchodu zákazníků se pohybuje v rozmezí 40 –90%, jinými slovy je možné rozpoznat 40 –90% zákazníků, kteří představují potenciální odchod. Velmi konzervativní odhady ověřené našimi zkušenostmi v ČR ukazují, že například v telekomunikacích je možné zachránit nejméně 15% z měsíčních tržeb odcházejících zákazníků díky včasné predikci odchodu na základě modelů chování zákazníka,“ řekl Jan Červinka, generální ředitel firmy Adastra.

Řešení Adastra Churn Analytics je založeno na zpracování zákaznických dat a jejich transformaci v tzv. Customer Intelligence. K dosažení robustního a snadno spravovatelného řešení pro zpracování dat o zákaznících je vhodné integrovat zákaznická data v analytickém datovém tržišti (Data Martu) nebo nejlépe v zákaznicky orientovaném datovém skladu (Customer Data Warehouse).

Řešení Adastra Churn Analytics je dostupné okamžitě, a to jako kompletní řešení nebo úvodní analýza. Cena řešení je stanovena na základě stavu a kvality zdrojových dat.

Zdroj: Adastra

Čtěte také

Žaluzie, rolety, markýzy
Rolety, markýzy, žaluzie a další stínění dodá www.climastyl.cz!