Komunikace

AdMonitoring publikuje první výsledky za videoreklamu

V projektu AdMonitoring na evidenci internetové display reklamy je od jara tohoto roku zahrnut i výkon videoreklamy. Za poslední 3 měsíce, březen až květen 2012, dosáhl téměř 54 milionů Kč v ceníkových cenách. Data však rozhodně nevypovídají o celém trhu, videoreklamu zatím v plném rozsahu reportují jen 2 provozovatelé on-line médií, CET 21 a Seznam.cz. SPIR předpokládá zapojení dalších hráčů na trhu během roku.

Videoreklamou se v AdMonitoringu rozumí buď tzv. „in-stream“ reklama, tedy streamovaná reklama běžící spolu s videem ve videopřehrávači (před začátkem, v průběhu nebo po skončení videa nebo v podobě reklamního proužku zobrazeného přes videoobsah) nebo může jít o videobannery, formáty nasazované na stejné pozice jako klasické bannery, ale s videem namísto klasické kreativy. Podobně jako ostatní formy display inzerce je monitoring videoreklamy v AdMonitoringu založen na dobrovolných deklaracích médií.

Videoreklama je jednou z nejdynamičtěji se rozvíjejících oblastí internetové reklamy. V celoročním odhadu inzertního výkonu, který SPIR realizuje na počátku každého roku, je odhadovaná výše investic do videoreklamy za rok 2011 na 314 mil. Kč a pro letošní rok se očekává 35 % růst. V AdMonitoringu však letošní čísla ještě nebudou kompletní. První zveřejněná data jsou za měsíc březen, ve kterém své výkony deklarovaly jen 2 subjekty.

Největší inzertní výkon ve videu měla v březnu společnost CET 21 (17 mil. Kč). V dubnu však došlo k uzavření portálu Voyo pro předplatitele a obsah začal být nabízen bez reklamy. To je důvod poklesu dubnových a květnových inzertních výdajů tohoto média o přibližně dvě třetiny. Médiem s největším výkonem videoreklamy tak je Seznam.cz (v dubnu to bylo 7,2 mil., v květnu 10,6 mil. Kč). Kromě těchto dvou provozovatelů deklaruje videoreklamu vydavatelství Mafra, jehož výkony budou známé v červenci, a do projektu se aktuálně zapojuje Economia. Údaje z prvních 3 měsíců monitoringu inzertních výdajů do videoreklamy najdete v následující tabulce:

Výkony videoreklamy podle provozovatelů   Březen 2012 Duben 2012 Květen 2012 Seznam.cz 7 172 791 7 226 495 10 605 318 CET21 17 179 634 5 997 050 4 964 153 Zdroj: AdMonitoring, SPIR, Mediaresearch. Pozn.: částky jsou uváděny v Kč v ceníkových cenách „Monitoring výdajů do videokampaní je zatím na počátku, ale reklamních investic bude postupně přibývat s rostoucím významem videoformátů v online komunikaci. V prvních měsících přípravy bylo otestováno technické řešení a do budoucna očekáváme zapojení dalších médií a rozšíření projektu.“ komentuje první výsledky Pavel Ševera ze Sdružení pro internetovou reklamu. Po zavedení měření videoreklamy jako standardní součásti AdMonitoringu plánuje SPIR projekt nadále rozšiřovat, například o reklamu na mobilních stránkách.

Graf: Inzertní výdaje do videoreklamy na měřených médiích

– red –

Čtěte také